Cešu valsts ģimnāzija 21. aprīlī Gulbenes novada 15 krievu un vācu valodas skolotāji devās izbraukuma seminārā uz Cēsu Valsts ģimnāziju, uz skolu ar bagātu un interesantu vēsturi. Tās pirmsākumi meklējami jau 1892. gadā. Pati skolas saime par Cēsu pilsētas ģimnāzijas dibināšanas datumu uzskata 1925. gada 31. jūliju, kad Izglītības ministrija, likvidējot divas skolas, apvienoja tās zem kopīga nosaukuma “Cēsu valsts vidusskola”.

 Pagājušajā gadā ģimnāzija svinēja 90 gadu jubileju. 2007. gada 29. maijā Ministru kabineta sēdē skolai tiek piešķirts valsts ģimnāzijas statuss. No minētā gada 31. maija skola saucas Cēsu Valsts ģimnāzija.

Ierodoties skolā, mūs sagaidīja vācu valodas skolotāja Maruta Vēvere. Tad devāmies uz lasītavu, kur mūs viesmīlīgi uzņēma krievu valodas skolotāja Erna Suharževska. Pēc tam sekoja lietišķa saruna ar skolas direktori Guntu Bērziņu, kura mūs veda nelielā ekskursijā pa skolu, rādot moderni aprīkoto fizikas kabinetu un skolēnu mākslas darbus-gleznas. Tās tiekot mainītas trīs reizes gadā. Zālē mūs ļoti aizkustināja 10.-12. klašu skolēnu krievu valodā dziedātās dziesmas no kinofilmām. Valsts mēroga konkursā, kas veltīts Tatjanas dienai, viņi ieguva galveno balvu. Pēc brīnišķīgā dziedājuma skolas direktore rādīja prezentāciju par skolu, tajā īstenotajām četrām izglītības programmām, pedagogu kolektīvu, tradīcijām utt. Skola var lepoties ar skolēniem – pasaules olimpiāžu dalībniekiem un godalgotu vietu ieguvējiem.

Pēc interesantā pasākuma zālē devāmies uz mācību stundām krievu valodā 12. klasē pie skolotājas Juttas Mednes un 9. klasē pie kolēģes Anitas Alhimovas. 12. klasē skolotāji vēroja stundu par tēmu “Viesnīcas”. Lai nostiprinātu leksiku, tika izmantoti dažādi spēļu elementi. Vērojot skolēnu darbu, varēja secināt, ka šādas metodes tiek izmantotas bieži un dod rezultātu. Stundā valdīja patīkama gaisotne.

9.klasē stundas tēma bija “Āriene”. Tā bija ļoti mūsdienīga stunda ar jaunāko tehnoloģiju, proti, mobilo telefonu pielietošanu. Stundas gaitā skolēni parādīja ļoti labas sarunvalodas prasmes.

Vācu valodas skolotāja Sniedze Stupaka rādīja stundu 8. klasē par tēmu “ Dzīvnieki. Pasakas.” Šo stundu gribas dēvēt par bija lielisku paraugstundu, kurā tika attīstītas visas piecas valodas pamatprasmes, pielietotas modernās tehnoloģijas. Protams, ka skolotājas uzmanības lokā bija ikviens audzēknis, viņa spējas un iemaņas.

Pēc pusdienām krievu valodas skolotāja Erna Suharževska demonstrēja kolēģiem interneta praktisku pielietošanu mācību stundās, savukārt vācu valodas pratējiem bija iespēja iepazīties ar Goldkurs materiāliem, par kuriem informēja vācu valodas skolotāju MA vadītāja Maruta Vēvere.

Tālāk mēs visi erudītā gida Ivara Zemīša vadībā izstaigājām vecpilsētu un pastaigas noslēgumā apskatījām Cēsu panorāmu no Vidzemes koncertzāles ēkas sestā stāva.

Vakarā apmeklējām minēto koncertzāli “Cēsis” un skatījāmies Rīgas krievu teātra izrādi “Graņonka” (režisors Elmārs Seņkovs). Tā bija gan smieklīgu, gan skumju, ar monologiem, dialogiem un muzikāliem numuriem piesātinātu etīžu virkne par alkohola lomu cilvēka dzīvē.

Paldies visiem kolēģiem par piedalīšanos šajā pieredzes apmaiņas seminārā!

                                                                 Krievu un vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Anita Putna