Drukāt

gimnv01

                28. aprīlī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” notika valsts ģimnāziju 20 gadu pastāvēšanas svētku koncerts. Koncertā tika akcentēta valsts ģimnāziju vienotība un stiprums, tas izpaudās arī koncerta režijā, jo katram Latvijas novadam un Rīgai tika veltīta atbilstoša koncerta daļa. Vidzemei veltītajā daļā krāsainie tērpi un dejotāju aizrautība bijā kā apliecinājums straujajam Gaujas ritējumam un Gaiziņam. Latgales deju rakstos un valodā jautās latgaliskais sīkstums, smeldzīgums reizē ar enerģiskumu un atraktivitāti. Kurzemei veltītajā daļā baudījām piecu valsts ģimnāziju pūtēju orķestru uzstāšanos, bet Zemgali kā novadu, kurā dzimuši vairāki Latvijas Valsts prezidenti, raksturoja patriotiskās kopkora dziesmas, piemēram, “Mana zeme” un “Tautas acis”. Rīgai veltītajā daļā kopkoris vienojās dziesmās “Saule, Pērkons, Daugava”, “Gaismas pils”, apliecinot, ka katrā Latvijas novadā valsts ģimnāzijas ir kā gaismas nesējas. Koncerta noslēgumā skanēja dziesma “Mēs varam līdzās būt” kā apliecinājums valsts ģimnāziju vienotajam garam, kolēģu atbalstam un, pats galvenais, izglītības kvalitātei. Mēs, pārstāvji no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes novada domes, bijām patiesi lepni par “Rūsiņa” atraktīvajiem, azartiskajiem dejotājiem, par viņu vadītājas Edītes Ķikustes neizsīkstošo enerģiju, par to, ka skolas kolektīvs godam pārstāv Gulbenes novadu valsts ģimnāziju saimē.

Skolotāja Maija Skopāne