Pirmo reizi Gulbenes novadā tika organizēta Gulbenes novada pirmsskolas pedagogu metodisko izstrādņu skate, kuras ietvaros pedagogi tika aicināti izstrādāt dažādus variantus un metodes rotaļnodarbībām.

Skates 1.kārtā piedalījās 8 Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes un 2 skolu pirmsskolas grupas. Iestādēs uz vietas tika izvērtētas 48 metodiskās izstrādnes. Savukārt uz skates 2.kārtu tika saņemti 18 darbi.

28.aprīlī Gulbenes kultūras centrā norisinājās metodisko izstrādņu skates konkursa noslēguma pasākums, kura laikā tika apbalvotas labāko darbu autores, uzklausītas kolēģu prezentācijas par dažādiem rotaļnodarbību veidiem. Muzikālu priekšnesumu sniedza Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi.

  • 1.vietu un 300 EUR naudas balvu par integrēto rotaļnodarbību “Laimīgā zeme jeb gulbīti, gulbīti kustini kājiņas” saņēma Aiga Loseva;
  • 2.vietu un 200 EUR naudas balvu par integrēto rotaļnodarbību “Nāc rotaļāties!” saņēma Vineta Jaunžeikare;
  • 3.vietu un 100 EUR naudas balvu par integrēto rotaļnodarbību “Kukaiņi” saņēma Sandra Sopule un Līga Čerņajeva.
  • Veicināšanas balvas tika pasniegtas Lindai Pogulei par integrēto rotaļnodarbību “Palīgā zaķim Motoriņam” un Ligitai Trekšei par darba lapu izstrādi.

“Šādas skates organizēšana bija Gulbenes novada pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītājas Initas Artistovas ideja, kuru mēs ļoti labprāt atbalstījām. Līdz šim pedagogiem bija daudz iespēju mācīties, piedalīties semināros, doties pieredzas apmaiņas braucienos. Un šī bija iespēja paskatīties, kā uzkrātās zināšanas rezultējas profesionālajā darbībā, izstrādājot savas rotaļnodarbības. Visiem 18 skates 2.kārtas dalībniekiem pasniedzām apliecinājumus par piedalīšanos, kā arī īpaši apdrukātu zibatmiņu, kurā iekļāvām vairākus skatei iesniegtos metodiskos materiālus turpmākajam darbam,” stāsta Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste – vadītāja vietniece Anita Birzniece.

Skates mērķis ir pirmsskolas pedagogu inovatīvās darbības un labās prakses piemēru popularizēšana mūsdienīgu rotaļnodarbību plānošanā, vadīšanā un vērtēšanā.

Skates 2.kārtai iesniegtos darbus vērtēja Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls, Gulbenes novada pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Inita Artistova, Gulbenes 2.PII metodiķe Aija Sprudzāne, Stāķu PII metodiķe Anita Sarkane, Rankas PII metodiķe Inga Eihentāle, Gulbenes 3.PII “Auseklītis” metodiķe Elita Jēkabsone, RPIVA pasniedzējas Antra Randoha un Dagnija Vigule.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste