23 Gulbenes novada skolu skolēni un 23 skolotāji 11.maijā pulcējās Gulbenes novada domē, kur tika godināti par panākumiem Valsts izglītības satura centra un Vidzemes reģiona organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskajās konferencēs 2015./2016.mācību gadā.

“Šogad skolēni cīnījās 12 Valsts izglītības satura centra organizētajās olimpiādēs, 6 Vidzemes reģiona organizētajās olimpiādēs, kā arī Zinātniski pētniecisko darbu konkursos,” informēja Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe Baiba Muceniece.

Gulbenes novada domes Pateicības rakstus, diplomus, naudas balvas un termokrūzes ar Gulbenes novada logo un uzrakstu “Gada izcilnieks” saņēma:

 • Tīna Ozoliņa, Stāmerienas pamatskolas 3.kalses skolniece, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Lote Raģele, Gulbenes 2.vdidusskolas 3.klases skolniece, 1.vieta novada latviešu valodas olimpiādē;
 • Keita Keisija Gāršniece, Gulbenes vidusskolas 5.klases skolniece, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Agnese Beča, Gulbenes vidusskolas 5.klases skolniece, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Ģirts Roziņš, Lizuma vidusskolas 6.klases skolēns, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Elza Martinova, Lizuma vidusskolas 7.klases skolniece, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Kārlis Bošs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klases skolēns, 1.vieta novada un 1.vieta Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē un Atzinība Vidzemes reģiona vācu valodas olimpiādē;
 • Kristīne Berķe, Stāmerienas pamatskolas 8.klases skolniece, 1.vieta novada un Atzinība Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē;
 • Annija Sintija Toma, Gulbenes 2.vidusskolas 8.klases skolniece, 1.vieta novada latviešu un literatūras olimpiādē;
 • Alvīne Ivanova, Stāķu pamatskolas 9.klases skolniece, 1.vieta novada vēstures olimpiādē un 1.vieta novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē;
 • Kristiāns Dzerkaļs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 9.klases skolēns, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Anna Garjāne, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 9.klases skolniece, 1.vieta novada matemātikas olimpiādē;
 • Niks Vilcāns, Rankas pamatskolas 9.klases skolēns, 1.vieta novada ķīmijas olimpiādē;
 • Jana Bubiša, Gulbenes 2.vidusskolas 10.klases skolniece, 1.vieta novada krievu valodas olimpiādē B grupā;
 • Tīna Žmuida, Gulbenes vidusskolas 11.klases skolniece, 1.vieta novada un 3.vieta valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē un Atzinība Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē un 2.vieta Latvijas 40.skolēnu zinātniskajā konferencē;
 • Hārdijs Nogobods, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.klases skolēns, 1.vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē un Atzinība Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē;
 • Mārtiņš Ručevskis, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 12.klases skolēns, 1.vieta novada vācu valodas olimpiādē, 1.vieta novada un 3.vieta 5.Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādē, 1.vieta novada un 1.vieta valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē;
 • Arnis žagata, Gulbenes 2.vidusskolas 12.klases skolēns, 1.vieta novada fizikas olimpiādē;
 • Kārlis Sudrabs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.klases skolēns, Atzinība Vidzemes reģiona skolēnu zinātnisko pētniecisko darbu konferencē;
 • Ritvars Sebris, Lizuma vidusskolas 11.klases skolēns, Atzinība Vidzemes reģiona skolēnu zinātnisko pētniecisko darbu konferencē;
 • Megija Sirmule, Tirzas pamatskolas 7.klases skolniece, Atzinība 5.Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo zinātnisko pētniecisko darbu konkursā;
 • Lelde Jēgere, Tirzas pamatskolas 8.klases skolniece, 1.pakāpe Gulbenes novada 7.-9.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskajos lasījumos un Atzinība 5.Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konkursā;
 • Lita Dīce, Tirzas pamatskolas 9.klases skolniece, Atzinība 5.Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo zinātnisko pētniecisko darbu konkursā.

Kopumā naudas balvās skolēni saņēma 1360 EUR.

Paldies tika teikts arī skolēnu pedagogiem no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas - Anitai Putnai, Aleksandrai Birkovai, Inārai Ločmelei, Aigai Vagulei , Dzintaram Ziediņam, Ligitai Zitānei, Simonai Sniķei; Gulbenes vidusskolas - Ivetai Zvaigznei, Diānai Aumeisterei, Sandrai Aņisimovai; Gulbenes 2.visskolas - Sarmītei Stupānei, Tatjanai Pētersonei, Jurijam Polim, Vitai Medniecei; Lizuma vidusskolas - Ivetai Roziņai, Inesei Dārziņai, Anita Evardsone; Stāķu pamatskolas - Elēnai Obrumānei, Marutai Blūmbergai; Stāmerienas pamatskolas - Sarmītei Nikandrovai, Inesei Sockai; Tirzas pamatskolas - Svetlanai Ziepniecei, Ausmai Raģelei.

Pateicībā par ieguldīto darbu pedagogi saņēma grāmatas un naudas balvas – kopumā 910 EUR.

Gunta Krevica,Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste