Pavasaris atnāk ar krāsām, sauli un gaismu, tāpēc nav nejaušība, ka Ģimenes dienu svin pavasarī. Ģimenes vārdam ir īpaša skaņa. Šim vārdam piemīt SPĒKS, kuru caurvij bezgalīga mīlestība.

   Ejot cauri bērnībai, katru bērna soli pavada māmiņas un tēta mīļais skats un vecvecāku rūpes un atbalsts.

   Fantastiska ir šī dzīvības ķēde: mazais ķipars ar vienu roku turas pie tēta, ar otru pie māmiņas rokas.

   Prieks bija redzēt ģimenes tik kuplā skaitā mūsu pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Auseklītis’’ ĢIMENES DIENĀ, 14.maijā!

   Paldies ģimenēm par atsaucību, smaidiem, sarūpēto svētku noformējumu – Minjonu kostīmiem un atšķirības zīmēm, par jautri un saturīgi kopā pavadīto sportisko aktivitāšu dienu.

   Mīlēsim savus bērnus patiesi, bez nosacījumiem, jo tā mēs palīdzēsim viņiem justies droši, pieņemtiem un novērtētiem. Un, augot pozitīvi emocionālā un mīlestības piepildītā gaisotnē, ikvienam bērnam radīsies sapratne par to, ka ĢIMENE IR VĒRTĪBA.

   Lai svētki izdotos, mums palīgā nāca A/S “”Trimen Tractors’’. Jo īpašs paldies direktoram Gintam Timoško par bērnu priekam sponsorētajām piepūšamajām atrakcijām, galveno svētku varoni Minjonu, ar kuru patika nofotografēties ikvienam un dāvināto inventāru sporta nodarbībām.

Paldies bobslejistam Daumantam Dreiškenam! Esam priecīgi, ka viņš kopā ar ģimeni atbalsta un piedalās mūsu pasākumos.

Pasākums nevarētu notikt bez visa pirmsskolas izglītības iestādes kolektīva ieguldītā darba. Jo īpaši vēlos uzteikt kolēģes Rutu Baraņņikovu, Solvitu Brezinsku, Solvitu Kārkliņu, Aiju Vasiļjevu, Zigrīdu Ozoliņu-Ozolu, kuras domāja un veidoja pasākumu, tamborēja, šuva, zīmēja, krāsoja, cepa Minjona keksiņus un lēja Minjonu šokolādītes . Paldies ikvienam par ieguldījumu!

Pēc īsa koncertiņa gaisā tika palaisti Minjonu baloni ar ticību Mieram uz mūsu zemes, laimīgām ģimenēm, laba vēlējumiem mūsu atbalstītājiem un biedrības “Mēs Auseklītim” projekta ieceres “Mazie uz slēpēm” (projekts iesniegts un akceptēts labiedarbi.lv) piepildīšanos un īstenošanos, lai 25 slēpju pāri atrod priecīgus un izturīgus slēpotājus mūsu “Auseklītī” .

Pasaulē ir divas laimes: viena maza – pašam būt laimīgam, otra liela – padarīt citus laimīgus.
(Juliāns Tuvims)

Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja Vija Pušķe