attēls

24.maijā Gulbenes novada domē viesojās Gulbenes novada valsts ģimnāzijas starptautiskā projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” (“Eiropas jaunieši ES robežvalstīs”) partneri no Norvēģijas, Turcijas, Lielbritānijas un Itālijas.

Tikšanās laikā Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis un Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika iepazīstināja viesus ar Gulbenes novada pašvaldības darbu, uzņēmējdarbības jomu, tūrisma objektiem, kā arī pastāstīja par tradīcijām izglītībā, kultūrā un sportā.

Diskusiju laikā ciemiņi pozitīvi novērtēja gan domes, gan citu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu darbību starptautiskās sadarbības jomā.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktore Lidija Ķeķere atklāja, ka projekta partneri Latvijā ieradās 22.maijā, bet mājup dosies 26.maijā.

“Šajā noslēdzošajā vizītē skolotāji satiekas, lai apkopotu projekta rezultātus. Esam paguvuši apmeklēt arī Alūksni. Šodien apskatīsim Gulbeni, bet rīt jau dosimies iepazīstināt ar galvaspilsētu Rīgu,” informē L.Ķeķere.

Projekta galvenais mērķis ir palīdzēt ES robežvalstu jauniešiem karjeras izvēlē un mācīt saskatīt dotās iespējas katra dzīves vietā, pilnveidot sadarbību starp uzņēmējiem un skolu jauniešiem.

Katrā no dalībvalstīm jaunieši iepazinās ar vadošajām rūpniecības nozarēm un to perspektīvu tajās, tika apmeklēti uzņēmumi, bijušas tikšanās ar uzņēmējiem un praktiskas nodarbības. Notikušas diskusijas par vietējo resursu izmantošanu: Norvēģijā – naftas ieguve un zivsaimniecība; Turcijā – saules enerģijas izmantošana; Itālijā – derīgo izrakteņu ieguve un olīveļļas ieguve; Skotijā – gāzes ieguve un zivsaimniecība; Latvijā – kokapstrāde.

Erasmus+ projekts tiek realizēts no 2014. līdz 2016.gadam.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste