26.maijā Stāmerienas pils parku pieskandināja Gulbenes novada skolu 1.-4.klašu koru dalībnieki, vizuālās mākslas audzēkņi un pedagogi, lai piedalītos piektajos mūzikas un mākslas svētkos „Raibās pasakas un dziesmas”. Šogad svētkus organizēja Stāmerienas pamatskola.

Tā kā šajā reizē svētku tēma bija „Raibās pasakas un dziesmas”, tie tika svinēti Stāmerienas pils parkā. Organizatori aicināja dalībniekus pētīt pils pasaku tēlus folklorā un literatūrā, atrast un saskatīt interesantāko tēlu, vizualizēt to un izveidot kā mākslas darbu.

Skolēni mājās veidoja vizuāli plastiskās mākslas 3-dimensiju darbu (individuālu vai kolektīvu) dažādās tehnikās. Sagatavotie darbi tika izvietoti pils tuvumā.

Svētkos neizpalika arī darbošanās radošajās darbnīcās, pikniks brīvā dabā un koncerts, kurā dziesmas izpildīja Gulbenes novada skolu 1.-4.klašu koris.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste