Sešas pamatkompetences projektu nedēļā – aizraujoši un radoši izzinājām un pētījām Tirzas pagastu.

grava01 Jaunāko klašu skolēni lasīja teikas un devās meklēt avotus un atvaru vietas upē, secinot, ka tie ir “pazuduši”! Kāpēc? Tika izvirzītas vairākas hipotēzes, taču pārbaudot noskaidrojās, ka pie tā ir vainīga mazā hidroelektrostacija – ūdens līmenis ir cēlies un upe vairs nav tik strauja, nekā bija kādreiz. Avotu, kurā kā teikts teikā, noslīka velns ar visu katlu, atrast neizdevās.

5. klase sekoja pa pēdām Pāļupītei, kas tek gar skolu un ietek Tirzas upē. Izrādās, ka tā ik pa laikam pazūd zem zemes (tek pa meliorācijas caurulēm), tās gultne vietām ir akmeņaina un smilšaina, vietām duļķaina. Upīte nav liela, bet “baro” Tirzas upi.

6.-8. klase devās pētījumos uz Vecadulienu un Virāni, meklēja un aprakstīja dabas un vēstures objektus, veica mērījumus, uzprojektēja viesnīcu, kuru gribētu ierīkot bijušajā Virānes pagastnamā. Secināja, ka viesnīcas izveidei būtu vajadzīgs daudz vairāk līdzekļu nekā nama būvei 1926. gadā, jo ir mainījies valūtas kurss, kritusies naudas vērtība, ir lielākas darba algas un dārgāki materiāli. Ņemot vērā to, ka Virānes ezerā ir 5 metru dziļš sapropeļa slānis, tad izdevīgāk būtu atvērt sapropeļa pārstrādes rūpnīcu.

Kādas sešas kompetences esam apguvuši? Matemātikas un datorzinātnes, dabas zinātnes un inženierzinātnes, komunikācijas, kultūrizglītības un radošās izpausmes, sociālās un pilsoniskās, fiziskās aktivitātes un veselības.

Interesanti: visi kopā esam nostaigājuši 20 kilometru garu ceļu, sakopām Virānes vēsturisko centru, uzzinājām, ka Virānes ezerus ir izveidojusi ledāja “Tirzas mēle” un, ka Latvijas akmeņi, ieskaitot Gribažu dižakmeni, ir atceļojuši no Skandināvijas kopā ar ledāju.

Pašvērtējums - šādas stundas mums patīk.

Ar 5. un 6. klases projekta materiāliem varēs iepazīties skolas un pagasta mājaslapās.

Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece