Drukāt
28.maijā Ludzā izskanēja tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”, kuros piedalījās desmit Gulbenes novada skolu tautas deju kolektīvi. Novada bērni un jaunieši skatītājus lielkoncertā priecēja ar programmu “Meža taku staigājot”.

Svētkos savējos atbalstīja un līdzi juta Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe Baiba Muceniece.

Paldies izturīgajiem dejotājiem un viņu skolotājiem: Gulbenes novada valsts ģimnāzijas deju kolektīvam “Rūsiņš”, vadītāja Edīte Ķikuste, Gulbenes vidusskolas deju kolektīviem “Spārēni, “Spārītes”, vadītāja Daiga Tipāne un “Sienāzēni”, vadītāja Dace Freimane, Gulbenes 2.vidusskolas 7.-8. klašu deju kolektīvam, vadītāja Dace Freimane, Lejasciema vidusskolas deju kolektīvam “Uncīte”, vadītāja Daiga Tipāne, Stāķu pamatskolas deju kolektīviem “Ziķeri” un “Lievenītis”, vadītāja Dace Freimane, Tirzas pamatskolas deju kolektīvam “Tūdaliņš”, vadītāja Iveta Eiduka un Lizuma kultūras nama deju kolektīvam “ Veiksmīte”, vadītāja Elita Dūte. Skolēnu tautas deju kolektīvu virsvadītāja: Edīte Ķikuste.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste