Drukāt
Attēls

Sveķu internātpamatskolas pedagogi Aksana Lase un Artūrs Dičs veiksmīgi startēja 8. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu pedagogu profesionālās meistarības starptautiskajā konkursā. Sīvā konkurencē viņi izcīnīja 2. vietu.

Konkurss notika 26. un 27. maijā Ozolmuižas sabiedriskajā kompleksā. Tā mērķis bija veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmi Latvijā un citu Eiropas Savienības valstu tautsaimniecībā, kā arī veicināt sadarbību starp darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm, veidojot pieredzes apmaiņu. Konkursu organizēja SIA “Akzo Nobel Baltics”, SIA “Henkel Baltii ŌU”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un Valsts izglītības satura centrs, Alojas novada dome sadarbībā ar būvniecības nozares partneriem. Konkursu vērtēja ekspertu komisija – konkursa atbalstītāji, darba devēji un profesionālo organizāciju pārstāvji piecu cilvēku sastāvā.

sv str01

Divu dienu laikā pedagogiem bija jāveic sienu un griestu sagatavošana krāsošanai, krāsošana un dekoratīvu tapešu sleju līmēšana bērnu nama “Zīles” kopmītņu istabiņās.

Uz šo prestižo konkursu tika uzaicinātas 23 izglītības iestādes, kas realizē profesionālo izglītību – skolas, tehnikumi, koledžas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, to skaitā arī Sveķu internātpamatskola. Sveķu skolu pārstāvēja pedagogi Aksana Lase un Artūrs Dičs, kuri jau iepriekšējos profesionālās meistarības konkursos bija guvuši labus panākumus (2014.g. – 3.vieta, 2015.g. – 4.vieta). Šogad gandarījumu sniedza ne tikai augstā 2. vieta, bet arī žūrijas komisijas un pārējo komandu atzinīgais vērtējums. Prieku sagādāja BSAC “Zīle” bērnu un pedagogu pateicība un labie vārdi.

Skolotāja Aksana Lase Sveķu internātpamatskolā māca krāsotāju un apmetēju darbu pamatus, arodklašu audzēkņiem veido apdares darbu prasmes, kas nepieciešamas profesijā „Remontstrādnieks”, Artūrs Dičs pasniedz betonēšanas un mūrēšanas darbu pamatus. Savas lieliskās amata prasmes pedagogi nodod audzēkņiem. Arī Sveķu skolas audzēkņi pēdējos gados ir guvuši godalgotas vietas valsts mēroga profesionālās meistarības konkursos "Krāsošanas un dekoratīvās apdares darbi". Šogad tika iegūta 2.vieta, iepriekšējā gadā mūsu audzēkņi bija labākie. Maijā skolā notika profesionālās pamatizglītības programmas “Būvdarbi” akreditācija. Akreditācijas komisija augstu novērtēja pedagogu darbu un audzēkņu amata prasmes.

BSAC “Zīle” konkursa dalībniekiem veltīja šādus pateicības vārdus: “Ir tikai viena iespēja mest izaicinājumu laikam, un tās ir jaunas idejas, kurās allaž var cerēt atrast jauneklīgu un spilgtu izpausmi.” Paldies Sveķu internātpamatskolas pedagogiem Aksanai Lasei un Artūram Dičam par amata prasmi, inovatīvu pieeju un enerģiju!

Inta Aizkalniete,
Sveķu internātpamatskolas skolotāja