anabell Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde ir saņēmusi lielisku ziņu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras par to, ka iesniegtais projekts “Explore together!”  guvis apstiprinājumu. Tas nozīmē, ka jaunā mācību gada sākumā, septembrī, Gulbenes 1.PII saimei pievienosies brīvprātīgā jauniete Anabel no Spānijas.

Šī būs ne vien darba pieredze pašai Anabel, bet arī jauns izaicinājums mūsu iestādei – projekta koordinēšana, jo iepriekš, uzņemot spāņu un vācu brīvprātīgās jaunietes,  darbojāmies tikai kā uzņemošā organizācija.

Ir liels prieks, ka Anabel ir izvēlējusies  Latviju un tieši Gulbenes  1. bērnudārzu, lai 10 mēnešu garumā savas iegūtās zināšanas pirmsskolas jomā un uzkrāto pieredzi brīvprātīgajā darbā Spānijā  pielietotu kopā ar  mūsu audzēkņiem - sportojot, dejojot, muzicējot un  radoši darbojoties. Gaidīsim!

Projekts tiks īstenots ES programmas
“Erasmus +” jauniešu mobilitātes aktivitātes Eiropas Brīvprātīgais darbs ietvaros.

Projekts,, Explore together” Nr. 2016 – 1 – LV02 – KA105 – 001018 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Lāsma Lapkaša,
Gulbenes 1. PII mūzikas skolotāja
projekta koordinatore iestādē

1.PII logo ar nosaukumuErasmus logo