Jā, sapņi piepildās. Tā šovasar piepildījās Valērija Furdui sapnis atvest skolēnu delegāciju uz Latviju no tālās Gulbenes sadraudzības pilsētas Florešti, kas atrodas Moldovā. No 13. līdz 19. jūnijam Gulbenes vidusskolā darbojās starptautiskā nometne “Draudzības varavīksne”, kurā piedalījās jaunieši no Moldovas, Gulbenes vidusskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas.

Nometnes programma tika veidota tā, lai ciemiņiem būtu iespēja iepazīties un sadraudzēties ar Gulbenes jauniešiem dažādās sportiskās un radošās aktivitātēs, pārvarot valodas barjeru, kā arī gūt priekšstatu par mūsu valsti un pilsētu.

Otrdien ciemiņi tika iepazīstināti ar Gulbenes vēsturi, ciemojāmies muzeja klētī, apskatījām pili un parkus, ciemojāmies skolā un sporta centrā. Moldovas delegācija bija pārsteigta par sporta infrastruktūras augsto attīstības līmeni Gulbenē. Bet pārsteigumi vēl nebeidzās. Pie stacijas viņus sagaidīja Gulbenes jaunieši ar iepazīšanās aktivitātēm, lai kopā dotos ceļojumā ar bānīti, bet vēl iepriekš izbrauktu ar drezīnu. Netālu no Papardes stacijas bānītim uzbruka laupītāji, kuri visiem nometnes dalībniekiem lika izkāpt un doties uz viņu nometni. Tur sekoja svinīga karoga pacelšana, dažādas stafetes un uzdevumi, kas lika jauniešiem sadarboties. Pēc jautrās sportošanas laupītāji visus pabaroja ar gardu putru un piedāvāja iespēju pašiem cept maizi ugunskurā.

Laiks pagāja nemanot, latvieši atvadījās un ar bānīti atgriezās Gulbenē, bet ciemiņi vēl apskatīja Stāmerienas skaistākās vietas. Visi pēc tam vakarā tikās jauniešu centrā “Bāze”, lai turpinātu iepazīšanās aktivitātes un dejotu. Paldies Valērijai Olekšai par viesmīlību!

Trešdien Moldovas grupa apskatīja Rīgu (Rolanda laukumu, Melngalvju namu, Vecrīgu, Brīvības pieminekli, Prezidenta pili un jauno bibliotēku) un Siguldu. Viņiem tika dota iespēja nobraukt arī ar rodeļiem. Izpildījām arī viņu vēlmi redzēt Baltijas jūru. Visi bija noguruši, bet laimīgi.

Ceturtdien no rīta Moldovas delegācija ciemojās novada domē, lai stiprinātu draudzību starp Gulbeni un Florešti. Bet no plkst.11.00 nometnē valdīja sportiskais gars, jo visa diena tika pavadīta Gulbenes sporta centrā nopietni un nenopietni sportojot. Skolotāja Irēna Aizpure bija padomājusi gan par individuāliem, gan pāru, gan komandu sporta veidiem. Abu valstu jauniešiem nācās sadarboties dažādās jomās. Vakara pasākumā tika doti diplomi labākajiem, kā arī nometnes sertifikāti par fiziskajām aktivitātēm.

Savukārt piektdien devāmies uz vienu no skaistākajām Vidzemes pilsētām – Cēsīm, kur apskatījām Viduslaiku pili, parkus, jautri spēlējāmies ar ūdeni strūklakas laukumā. Pēc tam ciemojāmies saimniecībā “Rakši”, lai apskatītu kamieļus un pabarotu lamas, kuras brīvi pastaigājās starp mums. Tās atkal bija neaizmirstamas emocijas.

Sestdienas rītā apmeklējām “Zaļo tirdziņu”, lai iegādātos vietējo ražotāju preces, bet visa diena aizritēja Gulbenes vidusskolas telpās, kur skolotāja Iveta Zvaigzne vadīja dažādas radošas aktivitātes, kas lika dalībniekiem domāt, sadarboties, radoši izpausties un sazināties. Visvairāk nometnes dalībniekiem patika uzņemt filmu “Moldāvi Latvijā” un pēc tam to prezentēt. Paldies Edītei Ķikustei un “Rūsiņa” dejotājiem, kuri pārsteidza ciemiņus ar savām dzīvespriecīgajām dejām. Pēcpusdienā dalībnieki pāros veidoja nometnes dienasgrāmatu, kuru svinīgi pasniedzām atvadu pasākumā.

Vakarā vēl abu valstu nacionālās dejas, svētku kliņģeris, kopīgas dejas, apmainīšanās ar suvenīriem. Nobirst arī daža asara, jo nedēļas ir pieticis, lai jaunieši iepazītos un sadraudzētos. Valērijs Furdui atvadoties saka, ka nākamajā gadā mūsu jaunieši atkal tiks gaidīti ciemos Moldovā, jo ir izveidojusies veiksmīga sadarbība.

Paldies Gulbenes novada domei par piešķirto finansējumu, jo tas deva iespēju izveidot interesantu, piesātinātu un dažādām aktivitātēm bagātu nometnes programmu!

Nometnes skolotāja Daiga Tipāne