gvskaug

2015./2016.m.g. arī mēs, Gulbenes vidusskolas kolektīvs, aicinājām visus savējos iesaistīties Maxima organizētajā akcijā “Savai skolai”. Mums kopā bija liels jo liels mērķis – interaktīvais dēlis, kas bija novērtēts 36 000 uzlīmju vērtībā.

Visi kopā bijām ļoti čakli uzlīmīšu vācēji. Lai arī lielais mērķis akcijas laikā netika sasniegts, tomēr rezultāts ir labs – esam saņēmuši ziedojumu 1605.10 eiro vērtībā. Iegūtās mantas papildinās skolas materiāli tehnisko bāzi – ir lietas gan sportiskām un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm, gan relaksācijai, gan sīkās motorikas attīstīšanai, gan zināšanu un māksliniecisko dotumu pilnveidošanai.

Sirsnīgs paldies mūsu vecākiem un visiem akcijas dalībniekiem! Tikai kopā mēs esam spēks un veicam it kā mazus darbus lielu mērķu sasniegšanai.

Zinta Beļajeva