25.augustā 64 Gulbenes novada pedagogus iedvesmoja RTU Dr. paed., asoc. prof. Karine Oganisjana ar savu radīto skatījumu, kas ir starpdisciplināra mācīšanās. Viņai izdevās uzburt vidi, kurā jutāmies kā skolēni, kas aizrautīgi mācās un aizmirst par laiku, jo ir ļoti interesanti. Kad pasniedzēja pati bija skolniece un studente, viņa prasīja no saviem skolotājiem vislabāko un pilnīgāko un to pašu viņa tagad dod saviem klausītājiem. Viņa dara savu darbu ar mīlestību un aizrautību un izbauda šo procesu. Tas iedvesmoja mūs kā klausītājus.

Starpdisciplināro mācību būtība – integrēt kopā dažādus mācību priekšmetus, to izmantot dažādu ar dzīvi saistītu problēmu risināšanai un tā radīt atkal jaunas idejas. Būtiski atcerēties, ka starpdisciplinārās mācības ir tikai līdzeklis, lai attīstītu dažādas skolēnam nepieciešamas kompetences un dzīvei svarīgas prasmes.

Šī semināra vērtība, ka mums tika rādīti piemēri, kā vispirms apzināt mācāmo problēmu, piem., kāpēc skolēniem nepatīk klasiskā mūzika, opera, tad ir jāveic pētījums, kāpēc šāda problēma radusies, tad nākamie uzdevumi veidojami, domājot par pētījumā uzzinātajām skolēnu atbildēm. Skolotājs šajās mācībās ir kā procesa vadītājs, kurš ar labi veidotu jautājumu palīdzību aizved bērnu līdz atbildēm, nevis dod tās gatavas. Šādi organizētā procesā skolēns iegūst apjausmu, ka zināšanām ir vērtība, jo tās var izmantot dzīvē.

Pasniedzēja mūs mudināja domāt par pedagoģisko intrigu – skolēniem piedāvāt to, ko viņi negaida, piem., operas āriju fizikas stundā.

Daudz mums šodien bija jādomā, ka mācību procesam jābūt arī audzinošam. Kā viens no piemēriem tika minēts neredzīgais dziedātājs Andrea Bočelli, kurš apliecina, ka cilvēks var ļoti daudz un grūti saprast mūsdienu jauniešu lietotos vārdus “es nevaru”.

Tagad ir būtiski, lai mēs, skolotāji, spētu savās skolas sadarboties, lai pašiem būtu interesantāks mācīšanas process.

Inga Kadile,
latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja