Gulbenes novada pašvaldība apstiprinājusi un iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā skolēnu skaita atskaiti.

1.septembrī Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu 1.-12.klasēs reģistrēti 2149 skolēni.

 

skaits160901

Gulbenes novada skolēnu skaits pa klašu grupām 2016./2017.mācību gada sākumā.

 

Piecu un sešgadīgo pirmsskolas izglītības programmās reģistrēti 362 bērni, kas apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādes vai skolu pirmsskolu grupas. Gulbenes novadā ir 8 pirmsskolas izglītības iestādes, 9 pamatizglītības iestādes un 7 vidējās izglītības iestādes. Pirmsskolu grupas ir 6 skolās: Lizuma vidusskolā, Druvienas pamatskolā, Galgauskas pamatskolā, K.Valdemāra pamatskolā, Stāmerienas pamatskolā un Tirzas pamatskolā.

V.Vilde