anab01Līdz ar krāsainajām rudens lapām un dzestrajiem rītiem savā pulciņā esam sagaidījuši brīvprātīgo meiteni Anabellu. Viņa uzsākusi savu darba cēlienu Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē, projektā ” Explore Together”, kurš tiek realizēts Eiropas Savienības programmas Erasmus + ietvaros, aktivitātē Eiropas Brīvprātīgais darbs.

Tā vien šķiet, ka tā ir viņa, kura atvedusi līdzi no tālās un karstās Spānijas mums vēl kādu īsteni vasarīgu dieniņu. Saules siltums palīdzējis iepazīties, sadraudzēties un kopā uzsākt radošas lietas. Jauniete jau paguvusi saņemt smaidus un draudzību no pašiem mazākajiem bērniem, kuri droši sniedz viņai savas rociņas.

13. septembra rītā visa iestādes saime pulcējas kopā brīvprātīgās jaunietes sagaidīšanas pasākumā. Skanēja latviešu tautas rotaļas, laba vēlējumi no skolotājām un bērniem, kuri bija sagatavojuši meitenei mīļas dāvaniņas. Anabella saņēma arī kādu īpašu pārsteigumu no vācu meitenes Kristīnes, kura iepriekš strādāja iestādē kā brīvprātīgā. Viņa dāvāja ne vien brīnišķīgu dziesmu ģitāras pavadījumā , bet arī daudz iedrošinošu un uzmundrinošu padomu. Savukārt Anabella katram bērnam dāvāja šokolādes sirsniņu kā draudzības apliecinājumu un aicināja visus uz savu pirmo spāņu deju.

Lai mūsu Anabellai daudz draugu un radošu domu, visu ieceru izdošanās un jauka atpūta Latvijas dabā!

Iestādes kolektīva vārdā projekta koordinatore iestādē Lāsma Lapkaša

Projekts,, Explore together” Nr. 2016 – 1 – LV02 – KA105 – 001018 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

an logo