Ir apkopota Gulbenes novada skolu sniegtā informācija par 2015./2016. mācību gada absolventu tālākizglītības gaitām.

Stāsta Gulbenes novada domes izglītības metodiķe Vija Medne:

“Tendences absolventu turpmāko mācību virziena izvēlē ir līdzīgas, salīdzinot ar gadu iepriekš apkopoto informāciju.

Runājot par absolventu procentuālo skaitu, kas turpina izglītību – 9. klašu beidzējiem tas ir līdzīgs. 95 % šā gada un 94 % iepriekšējā gada absolventu izvēlējās turpināt mācības.

Procentuāli vairāk 2015./2016. mācību gada 12.klašu absolventi ir izvēlējušies uzsākt darba gaitas – 21 %, iepriekš – 14 %. Samazinājies ir to skaits, kas iestājies profesionālās izglītības iestādēs (koledžās, tehnikumos) – 16 %, iepriekš – 25%.”

Prezentācija par Gulbenes novada skolu 2015./2016. mācību gada absolventu tālākizglītību.

Gulbenes novada domes deputāti ar statistiku par absolventu tālākizglītību tika iepazīstināti 21.09.2016. Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.

V.Vilde