tirg tt
Miķeļdienas tirgus Tirzas pamatskolā šajā gadā sākās ar laimes aku, kuru organizēja un vadīja brīvprātīgā jauniete Jolanta, kura skolā darbojas sadarbībā ar biedrību “KāpNes” un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Lasīt vairāk...