Vispārizglītojošo skolu programmas nodrošina mācību priekšmetu standartos noteikto zināšanu un prasmju apguvi, tomēr vienmēr var vairāk. Pielietojot zināšanas netradicionālās situācijās, pārbaudot tās praktiski, uzklausot pieredzes stāstus, tiek paplašināts redzesloks, gūtas jaunas atziņas vai nostiprināta sava pārliecība. Ir jāpiedalās procesos, lai kļūtu par labiem speciālistiem! Šie ir iemesli, kādēļ Gulbenes novada dome atbalsta skolēnu dalību Jauno fiziķu skolas, Jauno ģeogrāfu skolas, Jauno ķīmiķu skolas, Jauno programmētāju skolas un Panākumu universitātes nodarbībās, nodrošinot transportu. Ar konkrētiem jautājumiem un plašākai informācijai interesentus aicinām sazināties ar savas skolas mācību priekšmetu skolotājiem.

Kontaktpersonas novadā

Panākumu universitātei - Raisa Raga, 26167095,

Jauno ģeogrāfu skolai - Ināra Ločmele, 26414393,

Jauno ķīmiķu skolai - Līga Silauniece, 26395057

Jauno fiziķu skolai - Tatjana Pētersone, 29361511

Jauno programmētāju skolai - Dina Tiltiņa, 26139483

Baiba Muceniece,
Gulbenes novada domes izglītības metodiķe