viln02 No 6. līdz 8. oktobrim Viļņā notika 10. Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference, kurā no Latvijas piedalījās 22 pedagogi. Gulbenes novadu pārstāvēja Anita Putna no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Krišjāņa Valdemāra pamatskolas direktore Ērika Ivanova. Šis pasākums notika Lietuvas izglītības zinātņu universitātē. Konferences pamattēma bija “Mācīšanās kultūras attīstība caur integrēto mācīšanos”. Šajā pasākumā vēl piedalījās lektori un dažādu institūciju vadītāji no Vācijas, Austrijas un Baltkrievijas. Katram konferences dalībniekam bija jāapmeklē piecas plenārsēdes un jāiesaistās piecās darbnīcās. Visi galvenie ziņojumi un darbošanās izvēlētajās grupās deva daudz vērtīgu ierosmju turpmākajam darbam ar audzēkņiem. Mēs abas saņēmām bagātu materiālu klāstu, ar kuru iepazīstināsim kolēģus gan savās skolās, gan novada vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksmēs.
viln01

7. oktobra vēlā pēcpusdienā bija iespēja gida vadībā izstaigāt Viļņu un iepazīties ar tās ievērojamākajām vietām. Lietuvas galvaspilsēta ir pazīstama ar savu gleznaino vecpilsētu. Mēs apskatījām katoļu katedrāli -baziliku, Viļņas universitāti, prezidentūras ēku, Sv. Katrīnas baznīcu, Ģedimina prospektu, par kuru uzzinājām ļoti interesantus faktus. Mainoties varām, mainījušies arī prospekta nosaukumi. No 1989. gada tas kļuva par Ģedimina prospektu un savieno pilsētas vēsturisko centru – Katedrāles laukumu ar Seima ēku.

Neraugoties uz lietainajiem laika apstākļiem, visi bijām gandarīti par iepazītajām Viļņas ievērojamākajām vietām, par gūtajām ierosmēm konferencē, par pieredzes apmaiņu starp latviešu, lietuviešu un igauņu kolēģiem.

Nākošā Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference notiks 2018. gadā Vācijā - Hanzas pilsētā Lībekā.

                                                    

Anita Putna,
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja