Ikgadējais dabaszinību pasākums Gulbenes novada 6.-9.klašu skolēniem notika pirms skolēnu brīvdienām, 20.oktobrī, Gulbenes novada valsts ģimnāzijā (GNVĢ). Šogad dabaszinības apvienojās ar matemātiku tematā ‘’Koki-meža bagātība.’’ Pasākuma dalībnieki pulcējās pie ugunskura, kuram malku sagādāja paši, veicot mājasdarbu: atrisinot vienādojumu, tādejādi uzzinot, cik malkas pagales jāatved. Par meža nozīmi, apsaimniekošanu stāstīja’’ Latvijas valsts meži’’ mežziņi Ēvalds Ūselis un Edijs Jundzis, kuri vadīja arī praktiskas nodarbības Spārītes parkā. Skolēniem bija iespēja gan redzēt, gan pašiem izmēģināt, kā nosaka koka vecumu, augstumu, stumbra diametru. Tika pielietoti mežziņu atvestie mērinstrumenti un pārbaudītas sentēvu metodes koka augstuma noteikšanai. Pēc siltas tējas malkošanas un sasildīšanās pie ugunskura, sekoja darbs jauktās komandās. Matemātikā bija iespēja risināt dažādus uzdevumus, atpazīt senās tilpumu mērvienības pēc redzamā šķidruma daudzuma, noskaidrot, cik cilvēku salien 1 kubā. Bioloģijā, izmantojot interneta resursus, skolēni veidoja koka pasi ozolam, priedei, kļavai, eglei, bērzam, lazdai, liepai. Katrai grupai bija jāprezentē savs veikums par izveidoto koku pasi. Pasākuma noslēgumā katras skolas komanda izvērtēja dienu uzrakstot, ko ielikt zinību lādītē no šī pasākuma un ko izdzēst. Dalībniekiem patika, ka nodarbības notika gan ārā(kaut arī dažiem likās, ka ārā auksti), gan iekštelpās. Pozitīvas atsauksmes bija par darbu jauktās komandās, uzdevumu risināšanu, informācijas meklēšanu, plakātu veidošanu un darbu prezentēšanu pēc galerijas metodes. Skolēni ieteica šādu pasākumu organizēt arī nākamajā gadā. Paldies par atsaucību un darbošanos Stāmerienas, Tirzas, Galgauskas, Stāķu, Lejasciema, Lizuma, Gulbenes 2.vidusskolas, Rankas, GNVĢ skolu komandām un skolotājiem.

GNVĢ skolotājas Līga Silauniece, Dzidra Sjomkāne, Inguna Ludborža, Aiga Vagule