28. oktobrī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notika vācu valodas skolotāju sanāksme, kurā tika analizēti centralizētā eksāmena un starptautisko vācu valodas I un II pakāpes diploma eksāmenu rezultāti. Skolotājas iepazinās ar metodiskās apvienības darba plānu un izteica priekšlikumu par vācu valodas pēcpusdienas organizēšanu aprīlī Gulbenes 2. vidusskolā.

Anita Putna sniedza pārskatu par metodiskās apvienības vadītāju sanāksmi, kas notika 5. oktobrī Rīgā, Gētes institūtā. Skolotājas saņēma informāciju par kursiem Vācijā un Austrijā, videomateriālu par Melānijas Vanagas muzeja virtuālo ekspozīciju “Esi pats!”, kas ir pieejama arī vācu valodā. Tāpat visas pedagoģes iepazinās ar prezentācijām par kompetencēm un par  bērnu un jauniešu aktivitātēm un apdraudējumiem internetā caur medijpratības prizmu.

Mācību procesā būs iespējams izmantot spēli “50 Bewohner der Ostsee?” un disku ar dziesmām par Baltijas jūru. Šie materiāli tapa projekta “Die Ostsee” ietvaros, kurā piedalījās skolēni no vairākām Latvijas skolām.

Apvienības vadītāja informēja par gūto pieredzi X Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konferencē. Skolotājas saņēma ļoti daudzveidīgus materiālus, kuri noteikti noderēs mācību procesā, strādājot ar audzēkņiem.

Savukārt krievu valodas skolotāji 27. un 28. oktobrī mācījās kursos, kuri arī notika ģimnāzijā. Šo nodarbību tēma bija par mācību satura pamatjautājumiem, akcentējot kompetenci “Mācīt mācīties”. Kursos piedalījās arī kolēģi no Smiltenes, Alūksnes un Apes.

Kursus vadīja Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāja Valentīna Prokofjeva un Daugavpils 12. vidusskolas skolotāja Zoja Vitkovska. Kursu pamatjautājumi bija par krievu tautas svētkiem un tradīcijām, par runas iemaņu attīstīšanu stundās, izmantojot multiplikācijas un mākslas filmas, par dažādiem uzdevumu veidiem lasīšanas iemaņu attīstīšanai, par kulturoloģiju un valsts mācību. Skolotājas stāstīja arī par teksta izmantošanu mācību procesā un rādīja dažādas darba lapas gramatikā.

Skolotājiem tika piedāvāts bagātīgs materiālu klāsts, ko varēs izmantot mācību stundās. Skolotāju atsauksmes par kursiem bija ļoti pozitīvas. Viņi teica, ka kursi bijuši izzinoši, interesanti un ka iegūtas daudzas  radošas idejas turpmākajam darbam.

Liels paldies skolotājām V. Prokofjevai un Z. Vitkovskai par vērtīgajiem kursiem!

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotājas:
A. Putna un Ā. Vīcupe