4. novembrī Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi pulcējās 2016./2017. mācību gada pirmajā metodiskajā dienā. Šoreiz mūs laipni uzņēma Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” kolektīvs.

Diena sākās ar netradicionālās modes skates paraugdemonstrējumiem. Pārsteidzoši greznie bērnu tērpi bija darināti no polietilēna maisiņiem. Pēc tam devāmies vērot rotaļnodarbības. Skolotājas Vineta Jaunžeikare un Līga Čerņajeva pārliecinoši parādīja, ka pagājušajā mācību gadā notikušajā metodisko izstrādņu skatē iegūtās godalgotās vietas bija godam nopelnītas. Šīs skolotājas prot gan rūpīgi un pārdomāti plānot, gan pārskatāmi un precīzi uzrakstīt, gan meistarīgi vadīt un analizēt integrētās rotaļnodarbības. Ar prieku vērojām, kā 5-gadnieki apguva sociālās prasmes, spēlējot citu tautu bērnu rotaļas. 6-gadnieki mācījās ne tikai pazīt dzīvniekus, bet arī rūpēties par tiem. Ievērojām arī to, ka šajā pirmsskolas izglītības iestādē skolotājas labi apguvušas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes.

Pēc iepazīšanās ar skaistajām un Mārtiņdienas noskaņās noformētajām bērnudārza telpām klausījāmies logopēdes Līgas Seņkānes pieredzes stāstījumu par pirmsskolas vecuma bērnu fonemātiskās dzirdes attīstīšanu. Skolotāja Aiga Balode iepazīstināja kolēģes ar Sym Writer programmas piedāvātajām iespējām. Uzzinājām, kā ikdienas darbā iespējams izmantot zīmju valodas piedāvātās iespējas.

Metodiskās dienas dalībnieces saņēma informāciju arī par starptautisko vides izglītības projektu “Ēdam atbildīgi”. Šajā projektā ir iesaistījusies Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde. Par atbildīgu pārtikas patēriņu ikdienā jādomā katram, un izpratne par to, ka katra rīcība ietekmē pasauli mums apkārt, jāveido jau bērnudārzā. Tādēļ ceru, ka projekta idejas un mācības noderēs arī citās izglītības iestādēs.

Kā skaists dienas noslēgums bija sfēriskā kino seanss, kurā uzzinājām un daudzkārtīgā palielinājumā vērojām dažādus augu un dzīvnieku valsts noslēpumus.

Gulbenes novada pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Inita Artistova