16.novembrī Gulbenes novada latviešu valodas skolotāji bija pieredzes apmaiņā Jūrmalas pusē. Tika apmeklēta jau ceturtā alternatīvā skola Latvijā – Jūrmalas Alternatīvā skola. Skolas direktors Egils Blūms deg par savu skolu, tāpēc iepazīšanās ar skolu bija interesanta – patika atvērtie, runātīgie bērni, kuri pie tā tiek radināti jau no bērnudārza, kad katru rītu ir satikšanās aplis, kurā jāizstāsta, kā tev gājis un kā tu jūties. Pārsteidza enerģiskā latviešu valodas skolotāja Ieva, kura pašlaik iestudē Ziemassvētku pasākumam U. Eko slaveno darbu “Rozes vārds” un bērniem liek gada laikā izlasīt 10 grāmatas un aprakstīt tās savā blogā. Iedvesmojošas bija vairākas skolas tradīcijas – 2 reizes gadā notiek skolēna, viņa ģimenes un audzinātāja saruna par mācību sasniegumiem, kad bērns ir sagatavojis prezentāciju par to. Skola jau augustā ir saplānojusi visa gada pasākumus un šo kalendāru nemaina, lai tam būtu liela ticamība un paļaušanās arī no vecāku puses. Aizrāva direktora personiskais stāsts, cik daudz Ziemassvētkus viņš Amerikā ir pavadījis kādas latvietes izveidotajā pedagoģiskās literatūras grāmatnīcā, lai lasītu visu jaunāko par pedagoģijas attīstību. Mums patika skolas nopietnā attieksme pret skolēnu mācību ekskursijām, piemēram, viņi ir izzinājuši tādus Latvijas derīgos izrakteņus kā mālu, kūdru, smiltis, pētījuši, kāpēc Latvijā ir bijis tik daudz ebreju, kas ir vecticībnieki utt. Direktors ļoti augstu vērtē savus skolotājus, viņš ļoti lepojas ar skolas lielo Ziemassvētku uzvedumu, kas prasa pusotra mēneša darbu, bet dod ļoti daudz bērna personības attīstībā.

Tad tika apmeklēti 2 nesen atjaunoti muzeji. Majoros ar skaistu un mūsdienīgu ekspozīciju mūs sagaidīja Raiņa un Aspazijas muzejs. Lai arī zinām daudz par abiem autoriem, bija prieks sadzirdēt un ieraudzīt atkal ko jaunu. Vēl vairāk pārsteidza Dubultos Aspazijas māja, kur sajutām Aspazijas garu. Kad vakarā apmeklējām Jaunā Rīgas teātra izrādi “Aspazija personīgi”, scenogrāfijā atpazinām tik daudzas vietas no Aspazijas mājas.

Ir gandarījums par labu un piepildītu dienu, kad kopā ar radniecīgi domājošiem kolēģiem varējām izbaudīt Aspazijas un Raiņa lielumu, vērot viņu cilvēciskās kļūdas un atkal mēģināt labāk izprast šos abus dzejniekus.

Inga Kadile,
Gulbenes novada latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja