Trešdien, 23. novembrī, notika mūsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupu un nākamā mācību gada 1. klašu skolotāju tikšanās. Uz to bija ieradušies pedagogi no 10 izglītības iestādēm, kas gan savstarpēji iepazinās, gan aktīvi iesaistījās diskusijās par turpmāko sadarbību.

Skolotājas saņēma informāciju par to, cik veiksmīga bijusi šī gada pirmklasnieku sagatavotība skolai. Kolēģuprāt, jaunie skolēni labi apguvuši pamatkustības, pietiekami veikli prot darboties ar rakstāmpiederumiem, labprāt veic radošus darbus, zina drošības noteikumus. Arī matemātika un pašapkalpošanās prasmes kopumā apgūtas pietiekami labi.

Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Arnita Zipova iepazīstināja ar pašu “pirmīšu” domām un idejām – kas bērniem patīk skolā un kas labs palicis bērnudārzā. Ar prieku klausījāmies, ka bērniem skolā mācīties patīk, bet bērnudārzā palikušas mīļas audzinātājas, dažādas kustību aktivitātes un, izrādās, arī iespēja pagulēt pusdienlaiku.

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas psiholoģe Inese Stradiņa rosināja sarunu par bērnu saskarsmes un sadarbības prasmēm, uzmanības noturību, pozitīvas attieksmes veidošanu bērnam pašam pret sevi un citiem cilvēkiem. Psiholoģe atgādināja šī vecumposma īpatnības un mudināja skolotājas rūpīgāk iepazīt katru bērnu, izvērtēt un meklēt dziļākus cēloņus viņu dažkārt nepieņemamai uzvedībai.

Diskutējām par to, ka joprojām skolu pedagogiem savlaicīgi nav informācijas, kādu izglītības programmu bērns apguvis pirmsskolā un kāda programma būtu vispiemērotākā 1.klasē. Te nu priekšā plašs sadarbības lauks visiem procesā iesaistītajiem pieaugušajiem, lai beidzot novērstu gadījumus, ka bērns skolā jau no pirmās mācību dienas nesaņem pietiekamu atbalstu un nevajadzīgi tiek zaudēts laiks situācijas noskaidrošanai.

Tikšanās noslēgumā darba grupās kopā ar Izglītības, kultūras un sporta nodaļas metodiķi Baibu Mucenieci veidojām sadarbības ceļvedi, vēlreiz uzsverot visbūtiskāko, kas paveicams pirmsskolai, skolai un, protams, ģimenei, lai katrs bērns skolas gaitas uzsāktu priecīgs, zinātkārs, drošs un pārliecināts par savām spējām.

Pateicos visām kolēģēm, kuras piedalījās pasākumā. Paldies, ka ieradāties, tik aktīvi iesaistījāties sarunās un dalījāties pārdomās un idejās. Ceru, ka visu izglītības pakāpju pedagogu turpmākā sadarbība sekmēsies un kļūs par neatņemamu sadaļu ikdienas darbu sarakstā.

Gulbenes novada pirmsskolu metodiskās apvienības vadītāja Inita Artistova