Jau piekto gadu Stāķu attīstības biedrība, pateicoties SIA „Gaujas koks” finansiālajam atbalstam, organizē ekskursiju tiem Stāķu pamatskolas skolēniem, kuri labi mācījušies un guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs iepriekšējā mācību gadā. Tas ir abu šo organizāciju ieguldījums Stāķu jauniešu intelektuālās izglītības atbalstam.

Valsts svētku nedēļas pasākumu gammā veiksmīgi iederējās 40 skolēnu brauciens uz kaimiņu zemi Igauniju. Tartu apmeklējām Igaunijas nacionālo vēstures muzeju, kas šobrīd ir tehnoloģiski modernākais vēstures muzejs Ziemeļeiropā. Varējām vērot, kā igauņi lepojas ar saviem nacionālajiem pagātnes dārgumiem un mūsdienu tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Veidojas daudz plašāks skatījums uz muzeja funkcijām. Skolēni visu varēja ne tikai apskatīt, bet arī aktīvi piedalīties eksponātu tapšanā – muzejā ir video, animācija, skārienjūtīgie ekrāni, instalācijas, skaņu skulptūras un daudzas citas interaktīvas iekārtas. Pirmo reizi muzejā saskāros ar faktu, ka skolēni lūdza pagarināt vēstures muzeja apmeklējumam paredzēto laiku. Savukārt ledus laikmeta centrs, kas arī veidots kā interaktīvu pasākumu kopums, pārsteidza ar efektīgiem apskates objektiem – ledus laikmeta dzīvniekiem – lika aizdomāties par klimata problēmām visā pasaulē. Bet vislielākais pārdzīvojums bija 4D kinoteātra apmeklējums, kura laikā iejutāmies visās filmas dimensijās – ne tikai virtuāli, bet sajutām tās arī fiziski un emocionāli.

Elēna Obrumāne,
Stāķu attīstības biedrības valdes locekle