Drukāt
2.decembrī Gulbenes kultūras centrā norisinājās Gulbenes novada pašvaldības organizētā konkursa „Gada skolotājs” noslēguma pasākums „Ja kuļ, tad var!”, kura laikā tika noskaidroti laureāti četrās nominācijās.

Titulu „Gada skolotājs” šogad saņēma Gulbenes vidusskolas direktora vietniece un latviešu valodas skolotāja Iveta Zvaigzne. Viņai tika pasniegta arī A/S „Swedbank” speciālbalva.

Iveta Zvaigzne ir spilgta, mērķtiecīga, drosmīga, tieša un prasmīga vadītāja, ar apbrīnojamām darba spējām. Viņai piemīt rakstnieces, scenāriju autores un režisores talants. Iveta tiek raksturota, kā brīnišķīga diskusiju kompanjone un sarunu biedre. Viņa ir skolotāja, kas māca dzīvei.

Nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem” tika sumināta Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Anita Putna.

Kopš 2004.gada Gulbenes novada valsts ģimnāzija ir atzīta par starptautiskā vācu valodas eksāmena skolu, kas dod tiesības gatavot skolēnus vācu valodas diploma 2.pakāpes eksāmenam. Skola šo gadu laikā var lepoties ar 28 skolēniem, kas ieguvuši vērtīgo diplomu. Skolotāja ikdienā māca skolēniem novērtēt valodas bagātību, krāt vērtīgu pieredzi un izmantot valodas zināšanas ikdienā.

Nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā” laurus plūca Gulbenes 3.pirmskolas izglītības iestādes „Auseklītis” skolotāja Līga Žohova.

Skolotāja prasmīgi strādā dažādos dabas vides estētikas virzienos – vada krāsaino graudu rotaļas, silto smilšu iekārtas nodarbības, krāsaino smilšu rotaļas u.c. Dabas vēstniecībā gūtās zināšanas palīdzējušas ieviest inovatīvas idejas izglītības procesā, padarot mācīšanos saistošu, interesantu, saprotamu un līdzsvarojošu. Līgas pieredze, komunikācijas spējas un vēlme sevi profesionāli pilnveidot parādās dažādu mazo semināru organizēšanā.

Nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” tika sveikta Stāķu pamatskolas direktore Diāna Šķēla.

Diāna Šķēla ir atradusi planšetdatoru pielietojums ikdienas mācību procesā, kā arī ieviesusi teātri sākumskolā, iniciējusi Gulbenes Mākslas skolas klases atvēršanu un programmas „Sporto visa klase” ieviešanu Stāķu pamatskolā. Viņa aktīvi līdzdarbojas sava pagasta kultūras pasākumu organizēšanā, ir godprātīga, enerģiska, radoša vadītāja, iedvesmo jaunām idejām skolēnus un skolas darbiniekus. D.Šķēla organizē un vada jaunrades nometnes, labdarības akcijas.

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālbalvu “Par iniciatīvām metodiskajā darbā un starptautisko projektu īstenošanā” saņēma Gulbenes 1. pirmskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāja Lāsma Lapkaša.

Lāsma ir viena no nedaudzajām pirmskolas izglītības skolotājām novadā, kuru profesionalitāte ir novērtēta ar 4.kvalitātes pakāpi. Skolotāja vairākus gadus veiksmīgi un atbildīgi vada novada pirmskolas mūzikas skolotāju metodiskās apvienības darbu, saliedējot pirmskolu un skolu mūzikas skolotājus. Pateicoties skolotājas uzņēmībai, jau trešo reizi savu mājvietu izglītības iestādē rod jaunietes no Spānijas un Vācijas, kuras veic brīvprātīgo darbu. Lāsma ir šo jauniešu darba koordinātore.

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālbalvu “Par radošumu un sasniegumiem pedagoģiskajā darbā” saņēma K. Valdemāra pamatskolas un Lejasciema vidusskolas vizuālās mākslas un interešu izglītības pulciņu skolotāja Laila Medne.

Vizuālās mākslas stundās skolotāja Laila strādā, vadoties no savas izstrādātās autorprogrammas “Vizuālās mākslas programma 7.-9. klasei vispārizglītojošā skolā”, nepārtraukti uzlabojot un atjaunojot metodisko materiālu, kuru bieži atved no ceļojumiem ārvalstīs. 2016. gada martā interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādē-konkursā “Manas mājas” II kārtā Vidzemes novadā Laila Medne ieguva I pakāpi kultūrvēsturiskā novada pedagogu vidū.

Laureāti saņēma Gulbenes novada domes Pateicības rakstu un naudas balvas. Kopumā naudās balvās izmaksāti 772,54 eiro.

Katram laureātam īpašu muzikālu priekšnesumu sniedza Ira Krauja-Dūduma.

Konkursa „Gada skolotājs” mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste