9.decembrī Lejasciema kultūras namā sadejoja deviņi novada skolu deju kolektīvi.

 Ar raitu dejas soli priecēja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas deju kolektīva “Rūsiņš” 10.-12.klašu un 7.-9.klašu dejotāji, Gulbenes 2.vidusskolas 7.- 9.klašu deju kolektīvs, Lejasciema vidusskolas 3.-6.klašu un 1.-2.klašu deju kolektīvs, Gulbenes vidusskolas 6.klašu deju kolektīvs “Sienāzēni”, Gulbenes vidusskolas 5.klašu deju kolektīvs “Spārītes”, Tirzas pamatskolas 6.-9.klašu kolektīvs “Tūdaliņš” un 3.-5.klašu deju kolektīvs “Dzadzulīte”. Koncerta izskaņā tika sumināti visu deju kolektīvu vadītāji: Edīte Ķikuste, Dace Freimane, Zaiga Manguse, Daiga Tipāne un Iveta Eiduka. Pēc labi padarīta darba ar muzikālu sveicienu priecēja Lejasciema vidusskolas ansamblis “Deep Silance", vadītājs Juris Ivanovs.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste