Drukāt

8. decembrī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā kārtējā seminārā tikās krievu un vācu valodas skolotāji, lai mācītos viens no otra. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

Par darbu ar portālu “Uzdevumi.lv” skolotājus iepazīstināja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktore Lidija Ķeķere. Viņa parādīja, kādas iespējas sniedz šī portāla virtuālā skola, kā veidot pārbaudes darbus krievu valodā, izmantojot prof pieslēgumu, un kā sniegt audzēkņiem palīdzību konkrēto mācīšanās problēmu risināšanā caur minēto portālu. Tālākajā semināra gaitā skolotāji iepazīstināja savus kolēģus ar paņēmieniem un metodēm, ko izmanto mācību stundās.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja rādīja pašas veidotās prezentācijas gan skolēnu intereses rosināšanai par apgūstamo tēmu (piemēram , “Tiere” 8. kl.), gan vārdu krājuma aktivizēšanai un nostiprināšanai. Visi klātesošie iepazinās ar viņas veidotajiem materiāliem par skolēnu līdzatbildības veidošanu mācību procesā un sava darba izvērtēšanu.

Ģimnāzijas krievu valodas skolotāja Ārija Vīcupe sniedza pārskatu par pielietotajām metodēm, mācot tēmu “Путешествие” 12. klasē. Visiem patika darbs ar “cilvēciņu”. Par šo paņēmienu jāpateicas globālās izglītības projektam. Ļoti interesantā veidā skolotāja māca tēmas: “Gadalaiki” un “Ģimene”, liekot skolēniem raksturot kādu mēnesi un nosaukt par sevi labās īpašības atbilstoši ģimenes locekļu skaitam.

Krišjāņa Valdemāra pamatskolas krievu valodas skolotāja Lidija Novikova dalījās pieredzē par portālu “Uzdevumi.lv” un tematisko vārdnīcu izmantošanu, par dažādu spēļu (fonētisko, leksisko) izmantošanu 6. klasē. Lai krievu valodas apguve būtu saistošāka skolēniem, skolotāja daudz izmanto krustvārdu mīklas, pati izdomā un sastāda tekstus, jo mācību grāmatā to praktiski neesot. Kolēģi atzinīgi novērtēja skolotājas L. Novikovas pašas veidoto materiālu par Latviju. Arī skolas direktore Ērika Ivanova teica ļoti labus vārdus par skolotājas vadītajām mācību stundām, par viņas enerģiskumu un prasmi ieinteresēt skolēnus.

Gulbenes vidusskolas vācu valodas skolotāja Līga Lāce stāstīja par spēļu elementu pielietošanu 6. klasē, par skolēnu rosināšanu runāt, izmantojot bumbu, un par moderno tehnoloģiju pielietošanu stundās.

Gulbenes 2. vidusskolas skolotāja Valentīna Prokofjeva īsi informēja, ko viņa izvirza par primāro savā darbā, mācot audzēkņiem krievu valodu.

Mūsu novada krievu un vācu valodas skolotāji tika aicināti ievietot savus veidotos materiālus Gulbenes novada skolotāju metodisko materiālu krātuvē “Nost ar garlaicību!”, sūtot tos kolēģei Dacei Kļavai uz adresi :

Semināra noslēgumā skolotāji kopīgi cienājās ar pīrādziņiem, iemalkoja tēju un kafiju, kā arī vienojās par pasākumiem, kurus organizēs skolēniem II semestrī, par atklāto mācību stundu vērošanu pie kolēģiem un par metodisko braucienu uz Juglas ģimnāziju Rīgā.

Semināra izskaņā skanēja vislabākie vēlējumi Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.

Lejasciema vidusskolas krievu valodas skolotāja Jeļena Duļbinska pateicās par vērtīgo pieredzes apmaiņas semināru.

“Cik patīkami būt kopā un satikt savus kolēģus,” teica Krišjāņa Valdemāra skolas skolotāja L. Novikova.

Krievu un vācu valodas skolotāju MA vadītāja A. Putna