Sniegotā 8.decembra dienā Balvu, Baltinavas un Rugāju novada latviešu valodas skolotāji, skolu direktoru vietnieki izglītības un audzināšanas jomā devās pieredzes braucienā uz Gulbenes novada Lizuma vidusskolu un Gulbenes vidusskolu.

Lizuma vidusskolā mūs viesmīlīgi sagaidīja skolas direktore Irēna Ābeltiņa un izstāstīja par skolas sasniegumiem, īstenotajiem projektiem un iecerēm. Viesus sveica skolotājas un skolēni ar M.Laukmanes dzejas lasījumiem, uzvedumu pēc lugas „Maija un Paija”motīviem un skolas vokāli instrumentālā ansambļa „Pa stīgai” muzikālajiem priekšnesumiem.

                Pieredzē dalījās latviešu valodas skolotājas, bet Lizuma vidusskolas direktores vietniece Inese Dambe iepazīstināja ar mācīšanās grupu darbu. Praktisku darbošanos lasītprasmē, izzinošo jautājumu veidošanā un vizualizēšanā piedāvāja mācīšānās grupu pārstāves.

                Gulbenes vidusskolā iepazinām latviešu valodas skolotājas, skolu direktoru vietnieku metodiskās apvienības vadītājas Ivetas Zvaigznes pieredzi. Gan praktiski darbojoties, gan klausoties, gan tiekoties ar brīvprātīgo no Francijas, guvām idejas turpmākajam darbam. Visi saņēmām arī materiālus, kuri noderēs mācību procesā.

                Paldies kolēģēm par dalīšanos pieredzē, par pozītīvajām emocijām, par veiksmes stāstiem. Mājās atgriezāmies gandarīti par braucienu un vērtīgo tikšanos.

Ināra Konivale, Balvu Valsts ģimnāzija