izm222.decembrī Gulbenes novada Sveķu internātpamatskolas skolotāja Marika Andževa svinīgā pasākumā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā personām ar invaliditāti.

Šādā veidā ministrija, Latvijas Republikas tiesībsargs un Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” vēlējās pateikties tiem speciālistiem, kuri savā ikdienas darbā sniedz nozīmīgu ieguldījumu, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu izglītības pieejamību un veicinātu sociālo integrāciju. Kopumā apbalvojumu saņēma 18 personas.

izm

Foto: Izglītības un zinātnes ministrija

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste