3.janvārī Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” kopā pulcējās Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas skolotāju palīdzes, lai papildinātu zināšanas savā profesijā.

Psiholoģe Līga Amosova runāja par hiperaktīviem bērniem, mēģinot rast atbildes, kā viņiem palīdzēt. Savukārt daiļdārzu speciāliste Inga Nagle semināra dalībniecēm pastāstīja, kā labāk iekārtot estētisko vidi un cik svarīga ir dzīvā daba un ainava bērnudārza teritorijā.

Dienas noslēgumā Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” darbinieces

kolēģēm sniedza ieteikumus par ergonomiski pareizām ikdienas kustībām, jo strādājot ar bērniem, skolotāju palīdzes nereti piemirst par sevi.

“Šis ir piektais gads, kad organizējam konkrētu pasākumu skolotāju palīgiem. Pagājušajā gadā tā bija ekskursija uz Cēsīm, šogad - seminārs. Ir svarīgi satikties, paskatīties, kā klājas citiem, parunāties un mācīties vienam no otra. Parasti semināru tēmas ierosina paši palīgi.

Programmā vienmēr cenšamies iekļaut saturu, kas vairo skolotāju palīgu zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, kas ir ļoti noderīgas ikdienas darbā ar bērniem. Domāju, pirmsskolas skolotāji noteikti novērtē, ja palīgi ar savām idejām iesaistās radošo darbu veikšanā, telpu noformēšanā, prot gan glīti uzklāt galdu ēdienreizēs, gan sniegt pirmo

medicīnisko palīdzību ekstremālās situācijās.

Šogad palīgi mācījās ergonomiski pareizus paņēmienus, lai, darbu darot, saudzētu savu veselību. Ceru, ka viņas turpmāk arī "pieskatīs" skolotājas un bērnus, lai

pirmsskolās visiem stāja ir stalta, muguras taisnas un nests un celts tiek, nedarot sev pāri.

Gribu teikt sirsnīgu paldies Lejasciema kolēģiem par sirsnīgo uzņemšanu. Piebildīšu, ka kopā ar vadītāju Sandru Brieži aktīvi darbojās arī visas 4 šā bērnudārza skolotāju palīdzes, un šī noteikti ir pārņemšanas vērta pieredze.

Uz šādiem semināriem aicināti piedalīties ir visi mūsu novada pirmsskolas skolotāju palīgi, un daudzas izglītības iestādes šo iespēju arī izmanto. Prieks, ka kolektīvs šo vienu dienu tik un tā tiek galā ar darbiem. Protams, tas nav viegli, bet noteikti palīdz apzināties, cik svarīgs un nozīmīgs bērnudārza ikdienā ir tieši skolotāju palīgu veikums,” stāsta Inita Artistova, Gulbenes novada pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste