bd3aprŠonedēļ   noslēdzās Valsts izglītības satura centra (VISC) izsludinātā pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu nominēšana mācību satura aprobācijai projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

Pavisam kopā 97 pilsētu un novadu pašvaldības aprobācijai nominējušas vairāk nekā 220 pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas.

Starp 100 izvēlētajām skolām dalībai projektā iekļautas divas Gulbenes novada mācību iestādes: Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” un Lizuma vidusskola.

Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Projekta ietvaros tiks organizēti semināri, konferences, e-mācības pedagogiem visā Latvijā.

Vairāk par projektu: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_831.shtml.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste