Tradicionāli Gulbenes 2. vidusskolā 25.janvārī jau vairāk kā 25 gadus notiek svētki - “Tatjanas diena”. Skolēni šiem svētkiem gatavo priekšnesumus krievu valodā.

Jau otro gadu Gulbenes 2. vidusskola aicina šajā pasākumā piedalīties skolēnus no Gulbenes novada skolām. Šogad krievu valodas pēcpusdienā piedalījās skolēni no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes vidusskolas, Krišjāņa Valdemāra pamatskolas, Tirzas pamatskolas, Stāķu pamatskolas.

Skolēni atskaņoja skaņdarbus, spēlējot daudzveidīgus mūzikas instrumentus, dziedāja dziesmas, deklamēja dzejoļus, dejoja un parādīja dažādus inscenējumus. Pēc priekšnesumiem notika skolēnu apbalvošana ar diplomiem un dāvaniņām. Visu skolu audzēkņu priekšnesumi bija skaisti, spilgti un atmiņā paliekoši. Skolēniem šādi pasākumi patīk. Viņi var parādīt savu radošumu un talantus.

Liels paldies Gulbenes 2. vidusskolas krievu valodas skolotājai Valentīnai Prokofjevai - šī pasākuma dvēselei - par uzaicinājumu piedalīties krievu valodai veltītajā pēcpusdienā! Paldies Gulbenes 2. vidusskolas direktorei Edītei Kanaviņai par viesmīlību! Sirsnīgs paldies skolotājām V. Stepanovai, S. Svikšai, I. Zemniecei, J. Duļbinskai, M. Vajevskai, L. Novikovai, E. Ķikustei par skolēnu sagatavošanu! Paldies Izglītības, kultūras un sporta nodaļai par šādu pasākumu atbalstīšanu!

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja Ā. Vīcupe