“Es esmu vaļējas durvis…” /R. Mūks/

lit esj

Šajā mācību gadā Litenes pamatskolas 7., 8. un 9. klases skolēni piedalījās Vislatvijas jaunrades darbu konkursā, kas veltīts dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam. Konkursu organizēja Riebiņu novada dome, Galēnu pamatskola un R. Mūka muzejs, kuru vada “Latvijas lepnums 2016” Marta Binduka. Konkursa tēma -“Es esmu vaļējas durvis.”

Pavisam konkursā ar saviem literārajiem, darbiem piedalījās 524 skolēni no Ventspils līdz pat Zilupei. 20.janvārī Galēnos notika konkursa noslēgums un dalībnieku apbalvošana. No mūsu skolas atzinība un apbalvojums – 9.klases skolniecei Asnātei Dozorovai par dzejoli “Latvieši, aizlūdziet par savu tēvu zemi!”. Pateicību saņēma 8.klases skolnieces Zane Patrīcija Lāce par eseju “Laime katram ir citāda” un Katrīna Ostrovska par eseju “Es esmu saules stars uz durvju roktura.” Literārajos darbos uzsvērtās vērtības – ģimene, skola, Latvija, kas gādā un sargā mūsu ieceres.

“Pa baltām durvīm ienāk balta gaisma, pa melnām – tumsa. Pa tām pasaulē izgājuši tuvie cilvēki. Varbūt kādreiz viņi atgriezīsies?... uz mājupceļa stāvēs un paliks…

Visa pasaule šodien stāv vaļējās durvīs. Es cenšos saskatīt savējās, gaišās un īstās, ar gaišo saules staru uz durvju roktura.

Vai spēšu? Vai varēšu? Centīšos…”

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Astrīdai Dzērvei par ierosinājumu piedalīties un mūsu sagatavošanu konkursam. Paldies Litenes pagasta pārvaldei par rasto iespēju nokļūt uz noslēguma pasākumu.

Katrīna Ostrovska,
Litenes pamatskolas 8.klases skolniece