Gulbenes vidusskola kopā ar vēl piecām skolām no Norvēģijas, Somijas, Beļģijas, Polijas un Slovākijas iesaistījusies projektā, kura ietvaros caur starptautisku sadarbību un komunikāciju paaugstinās sākumskolas posma skolēnu interesi par zinātni, informācijas tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku.

„Galvenā doma ir mudināt bērnus darboties praktiski, lai viņi caur savu pieredzi var iepazīt un izskaidrot dažādas lietas un procesus - attīstīt bērnu dabīgu interesi par tiem. Rādot tiešsaistē zinātniskus eksperimentus un diskutējot par tiem ar citu projekta partnerskolu bērniem, skolēniem būs iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Tāpat arī skolotāji apgūs inovatīvas mācīšanas metodes, izstrādās un testēs programmēšanas mācīšanas programmas sākumskolas klasēm un ar dažādu informācijas komunikāciju tehnoloģiju palīdzību mācīsies sadarboties starptautiskā līmenī, kā arī izveidos tālāku starptautiskas sadarbības plānu,” informē Gulbenes vidusskolas projektu asistente Elīna Nagle.

Pirmais lielais pasākumus un pārbaudījums bija videokonferences noorganizēšana, kurā vienlaicīgi piedalījās visas iesaistītās skolas. Visi 347 Gulbenes vidusskolas skolēni un darbinieki sapulcējās skolas zālē, lai būtu klāt šajā notikumā. Katra partnerskola bija sagatavojusi īsu priekšnesumu, šādā veidā prezentējot gan sevi, gan savu valsti. Sagatavošanās bija nopietns darbs vairāku nedēļu garumā gan no skolotāju un skolēnu puses, kuri iestudēja priekšnesumu, gan no projekta koordinatoru, IT skolotāju un tehnisko darbinieku puses, kuri apguva Microsoft Office 365 un Skype for Business videokonferences opcijas, kas tiks izmantots visa projekta laikā videokonferencēm, vebināriem un saziņai.

„Mēs, tautastērpos ģērbušies, stāstījām par savu valsti, simboliem un skolu. Sākotnēji valdīja liels satraukums, jo priekšnesums bija jāsagatavo angļu valodā, kā arī bažījāmies par tehniskajām lietām, jo bija jāseko līdzi, lai viss notiktu īstajā laikā. Ikvienam bija iespēja tiešsaistē sasveicināties ar skolēniem un skolotājiem ar kuriem turpmākos divus gadus darbosimies kopā,” stāsta skolotāja un projekta koordinatore Gulbenes vidusskolā Dace Kļava.

Nākamā lielā aktivitāte ir februārī, kad vairāku videokonferenču laikā klases no trīs partnerskolām tiešsaistē viena otrai rādīs eksperimentus kādā no izvēlētajiem mācību priekšmetiem - zinātnē, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs vai matemātikā. Vispirms notiks eksperimenta demonstrācija, bet pēc tam skolēni kopā ar skolotājiem analizēs un mēģinās saprast, kas un kāpēc tā notika. Tā būs vietējo skolotāju iespēja uzsākt komunikāciju ar citu valstu sākumskolas klašu pedagogiem un pašiem mācīties strādāt ar Skype for Business videokonferencēm. Savukārt bērni praktizēs angļu valodas prasmes, komunikāciju tiešsaistē ar citu kultūru pārstāvjiem, prasmi sagatavot un prezentēt zinātniskus eksperimentus, kā arī veicinās interesi par minētajiem mācību priekšmetiem un informāciju komunikācijas tehnoloģijām.

Plānots, ka martā četri Gulbenes vidusskolas skolotāji dosies uz partnerskolu Somijā, kur apgūs programmēšanas mācīšanas pamatus sākumskolas klasēm, kā arī kopīgi izstrādās programmēšanas mācīšanas programmas dažādiem vecumposmiem. Savukārt septembrī projekta koordinatori tiksies Gulbenē, lai pārrunātu dažādus organizatoriskos jautājumus un diskutētu par drošību internetā. Šī paša gada novembrī četri Gulbenes vidusskolas pedagogi dosies uz Poliju, kur gūs zināšanas par dažādiem informācijas komunikāciju tehnoloģiju rīkiem, piemēram, Windows Movie Maker u.c.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste