Beigusies diennakts nometne „ Pūznis 2015”, kas notika Tirzas pamatskolā no 1.-5. jūnijam. Nometnē piedalījās 33 skolēni no Tirzas, Gulbenes novada un Rīgas, strādāja 7 pedagogi un 4 brīvprātīgie nodarbību vadītāji. Nometnes aktivitātes notika 3 blokos:

1.            Komunikācijas prasmju padziļināšana svešvalodās. Katru dienu visi nometnes dalībnieki 3,5 stundas strādāja svešvalodu darbnīcās – angļu, krievu un vācu valodās. Bērni vingrinājās sazināties svešvalodās, izveidoja 3 videoklipus svešvalodās, izveidoja 6 reklāmas svešvalodās, sagatavoja svešvalodās priekšnesumus. Ar nometnes dalībniekiem strādāja skolas svešvalodu skolotājas, brīvprātīgā jauniete Ulla no Vācijas un mūsu skolas absolvente Nellija, kas dzīvo Kanādā.

2.            Radošās darbnīcas, kurās apguva kvīlinga prasmes, derīgu lietu pagatavošanu no viegli pieejamiem materiāliem, mācījās veidot multfilmiņu.

3.            Atpūtas un izklaides pasākumi, kur vislielāko popularitāti izpelnījās kabeļveikborda atrakcijas apmeklējums Tirzas pagasta „ Kalnārēs”, talantu šovs, sporta nodarbības, pankūku cepšana un pikniks.

Nometnes noslēgumā dalībnieki apgūtās prasmes parādīja vecākiem un nometnes darbiniekiem un citiem interesentiem.

Paldies nometnes atbalstītājiem: Gulbenes novada domei, Tirzas pagasta pārvaldei, nometnes dalībnieku vecākiem.

Nometnes vadītāja A. Raģele