trz effČetras skolas – Ērgļu vidusskola, Jelgavas ģimnāzija, Brocēnu vidusskola un Tirzas pamatskola – ir izvēlētas, lai aprobētu projektā EFFeCT izstrādāto metodiku.

10. un 11. februārī notika šo skolu pirmā tikšanās, lai mācītos sadarbības un starpdisciplinārās mācīšanās prasmes. Projektu EFFeCT īsteno Valsts izglītības satura centrs.

www.tirzasskola.lv