Aukstais ziemas laiks ir nesis siltu prieku un gandarījumu par Gulbenes Mākslas skolas bērnu un jauniešu veikumu.

Jau rudens pusē gan skolotāji, gan audzēkņi centās savu mākslinieciski radošo domu un fantāziju ievirzīt BRĪNUMA attēlošanā. Pamudinājumu un ierosmi tam deva 7. Starptautiskais bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss “Saules krasts – Brīnums”, ko organizēja Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” sadarbībā ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu (VJMMS) un Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju (LMSSA).

Konkurss “Saules krasts”, VJMMS pedagogu iniciēts, aizsākās 2003. gadā un notiek ik pārgadus. Šogad Zvejniekciema kultūras namā 9.februārī uz apbalvošanu tika aicināti konkursa vietu ieguvēji kopā ar pedagogiem. Pasākumā piedalījās Gulbenes Mākslas skolas 1.klases Lejasciemā audzēkne Sofija Sāra Berkolde, kas ieguva 3.vietu nominācijā “Glezniecība 7-9 g.” ar darbu „Dabas bērns” kopā ar pedagoģi Lailu Uisku. Savukārt konkursa žūrijas piešķirtās atzinības jauniešu klases audzēknēm Amandai Kasparei par darbu „Dalīties laimē, priekā, mīlestībā” un Elīzai Nogobodei par darbu „Raibās bērnības mirkļi” un Latvijas Mākslas akadēmijas „Erasmus” studentu-jauno mākslinieku piešķirtais diploms Kristapam Melnim par darbu „Tālā nākotnē” nominācijā “Grafika 13-16 g.” tika sagatavoti datorgrafikas tehnikā kopā ar pedagogu Rudīti Liepiņu.

Šoreiz konkursā piedalījās 700 bērni un jaunieši no 69 Latvijas un Lietuvas mākslas skolām un mākslas studijām. Bērni un jaunieši savu radošo domu un fantāziju varēja attēlot grafikas un glezniecības tehnikās, saskatot BRĪNUMU Pasaulē un Latvijā, Sajūtās un Sapņos, Agrāk un Tagad, Gaismā un Tumsā, Debesīs un uz Zemes, Gadalaikos, Sniegā, Mežā, Jūrā…... ! Jaunākajiem konkursa dalībniekiem ir tikai 7 gadi, bet vecākajiem – 16 gadi.

Vizuālās mākslas darbus vērtēja starptautiska žūrija – jaunie mākslinieki no Vācijas, Ungārijas, Horvātijas, Lielbritānijas, Portugāles, Čehijas, Igaunijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Čehijas, Spānijas, Portugāles, Grieķijas, Lietuvas un Latvijā pazīstami mākslinieki, mākslas pedagogi.

„Saules krasts – Brīnums” darbu izstāde apskatāma kultūras namā „Zvejniekciems” Saulkrastu novada Zvejniekciemā. Paldies par ieguldījumu audzēkņiem un pedagogiem, un ceram uz jauniem sasniegumiem!

Inese Adamoviča
Gulbenes Mākslas skolas direktores vietniece izglītības jomā