16.februārī Litenes tautas namā sadejoja Gulbenes novada skolu 1.- 9.klašu skolēnu deju kolektīvi. Sadancī piedalījās un ar raitu deju soli priecēja Litenes pamatskolas 1.-4., 5.-9.klašu deju kolektīvi „Pededzīte”, vadītāja Aiva Vilciņa; Stāķu pamatskolas 1.-3., 4.-6.klašu deju kolektīvi, vadītāja Zane Meiere; Gulbīša vidusskolas 1.- 4.klašu deju kolektīvs, vadītāja Maruta Sudare; Gulbenes vidusskolas 1., 2., 3.klašu deju kolektīvi, vadītājas Dzintra Kokoreviča un Dina Markova;   Gulbenes 2.vidusskolas 2.klašu un 3.-4.klašu deju kolektīvi, vadītājas Dace Freimane un Daiga Tipāne; Sveķu internātpamatskolas 1.-7.klašu deju kolektīvi, vadītāja Velga Janoviča; Lejasciema vidusskolas 3.-6.klašu deju kolektīvs, vadītāja Zaiga Mangusa; Stāmerienas pamatskolas 1.-5.klašu deju kolektīvs, vadītāja Zaiga Mangusa; Tirzas pamatskolas 1.-2.klašu deju kolektīvs „Dzadzulēni”, vadītāja Iveta Eiduka un Galgauskas pamatskolas 1. – 4.klašu deju kolektīvs, vadītāja Kristīne Bekmane.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste