2.martā tika aizvadīts Gulbenes novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2017”, kurā piedalījās seši vokālie ansambļi no Gulbenes 2.vidusskolas, Lejasciema vidusskolas, Litenes pamatskolas, Galgauskas pamatskolas un Gulbenes vidusskolas.

Visaugstāko punktu skaitu žūrija piešķīra Gulbenes vidusskolas 1.-4.klašu vokālajam ansamblim, vadītāja Velga Kočāne. Līdz ar to ansamblis ieguva arī tiesības piedalīties konkursa 2.kārtā Vidzemes reģiona mērogā, kas norisināsies 10.martā Mazsalacā.

Konkursa mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, apzinot sava kultūrvēsturiskā novada tautas dziesmu mantojumu, padziļinot zināšanas par latviešu tautas dziesmu un sekmējot jauna, mākslinieciski augstvērtīga un radoša vokālo ansambļu repertuāra apguvi un paplašināšanu. Tāpat svarīgi ir veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, izaugsmi un attīstību un atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste