Drukāt

1.martā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notika novada skolēnu pētniecisko darbu lasījumi. Šogad lasījumos uzstājās 7 skolēni no Gulbenes 2. vidusskolas un 9 skolēni no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas.

lasj1703

Gulbenes 2. vidusskolas skolnieču Amandas Baldones un Diānas Petuhovas darba “Sporta kluba “Gulbenes Moto” vieta novada motosportā” prezentācijā piesaistīja veiksmīgs vizuālais noformējums – tas izpaudās gan saturā, gan skolnieču apģērbā.

Skolēni savos darbos bija pievērsušies vides un veselības jautājumiem – Krista Bērziņa (GNVĢ) savā darbā akcentēja miega nozīmi skolēnu ikdienā, uzsverot, ka jāievēro nepieciešamais miega ilgums – 8 stundas. Katrīna Dundure (GNVĢ) prezentēja ārstniecības augu herbāriju, kurā var aplūkot 33 augus, tie sastopami Gulbenes apkārtnes biotopos. Herbāriju turpmāk varēs izmantot bioloģijas stundās. Gulbenes 2. vidusskolas skolniece Guna Ankipova bija veikusi pētījumu par augu mētru izmantošanu un pielietošanu ikdienā, aizrautīgais stāstījums pārliecināja, ka Gunas dārzā pavasarī atradīsies vieta vēl kādām jaunām mētrām. Bruno Eduards Krēsliņš (GNVĢ) prezentēja veikto pētījumu par tēmu “Stikla šķirošana un tā otrreizējās izmantošanas iespējas”. Bruno veica pētījumu Čehijā, lai noskaidrotu, kā notiek stikla šķirošana un pārstrāde šajā valstī. Bruno atzina, ka Čehijas pilsētā Rokycany ir daudz vairāk konteineru stikla atkritumiem nekā Gulbenē.

Informācijas tehnoloģiju pasaulē arvien biežāk tiek izmantoti grafiskā dizaina elementi un principi – par šo tēmu gan Jāņa Kokareviča (GNVĢ) darbs “Grafiskā dizaina elementu un principu izmantošana izglītības iestādes pasākumu afišās” un Samantas Sīmanes (Gulbenes 2. vidusskola) darbs “Grafiskā reklāma un tās ietekme uz patērētāju”. Šajā mācību gadā Jānis veiksmīgi veido afišas dažādiem ģimnāzijas pasākumiem, tās izceļas ar māksliniecisko pieeju un rokrakstu. Samanta, savukārt, prezentācijā uzsvēra, ka bieži vien grafiskās reklāmas maldina patērētāju.

Vēstures un politisko zinātņu jomā ar aizrautību un pārliecību uzstājās Gulbenes 2. vidusskolas skolēni -   Rolands Tipāns, darbs “1949. gada deportēto Tipānu dzimtas cilvēku atmiņas par izsūtījumu un dzīvi Sibīrijā”, Evita Žmuida, darbs “Politiķa Artusa Kaimiņa publisko runu politiski retoriskā analīze”, Artis Lūsis, darbs “Islāms. Patiesība un stereotipi”. Interesanti, ka skolēni arī praktiski bija izzinājuši tēmu, jo Evita Ēnu dienā izmantojusi iespēju ēnot Artusu Kaimiņu, bet Artis skolā organizējis tikšanos ar Islāma Kultūras centra pārstāvjiem Latvijā. GNVĢ skolniece Ieva Pilsneniece savā darbā bija pievērsusies nopietnai tēmai – “Juridiskie un morālie aspekti eitanāzijas legalizēšanai Latvijā”.

Priecēja skolēnu interese par ekonomiku, jo pārliecinājāmies, ka skolēniem rūp novada un pilsētas attīstība. Agnija Cirpone (GNVĢ) savā prezentācijā minēja vairākus priekšlikumus uzņēmējdarbības attīstībai transporta un sakaru nozarē Gulbenes novadā. Sabīne Russaka (GNVĢ) minēja ieteikumus, kā jaunieši varētu veiksmīgāk plānot personīgo budžetu, bet Kristaps Seimanovs un Laura Aizpuriete (GNVĢ) prezentēja biznesa plānu uzņēmumam SIA “Anger Relase”, kā pakalpojumu minot telpu izveidi dusmu un stresa noņemšanai.

Skolēnu uzstāšanos vērtēja Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls, skolotāji – Solvita Vīcupa, Simona Sniķe, Maija Skopāne, Ilze Kalve, Anda Sprudzāne – Cakula, Raisa Raga, Lidija Ķeķere. Paldies skolotājiem – darbu vadītājiem – Ditai Grigorei, Raisai Ragai, Aivijai Grīnbergai, Edītei Kanaviņai, Artai Katanei, Simonai Sniķei Ilzei Kalvei, Līgai Silauniecei!

Šī diena bija vērtīga, jo skolēni guva publiskas uzstāšanās pieredzi un gandarījumu par labi paveiktu darbu.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja Maija Skopāne