10.martā Gulbenes novada domē norisinājās Gulbenes novada 5.-9.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi. Šoreiz tie visi bija Tirzas pamatskolas audzēkņu veikumi. Kopumā tika prezentēti pieci darbi trīs sekcijās – latviešu valoda un dabaszinības, sociālās zinības, dabaszinības.

1.vietu ieguva divi darbi – Tirzas pamatskolas 9.klases skolnieces Leldes Jēgeres pētījums „Virānes ezeru resursi un to izmantošanas iespējas” (darba vadītāja Gunta Gruņiere) un Tirzas pamatskolas 2.-3.klases skolēnu kopdarbs „Tirzas upe teikās un šodien” (darba vadītājas Ilze Vajevska un Mārīte Vajevska).

Savukārt pārējie trīs pētījumi tika novērtēti ar 2.vietu: Tirzas pamatskolas 6.klases skolnieču Selīnas Tīnas Golovačas un Montas Šimanskas darbs „Pāļupītes izpēte” (darba vadītāja Ausma Raģele); Tirzas pamatskolas 8.klases skolnieču Santas Vīksniņas un Montas Krones darbs „Internets un tā lietošana” (darba vadītāja Svetlana Ziepniece); Tirzas pamatskolas 9.klases skolnieces Laumas Martas Celmiņas darbs „Tirzas pagasts tūristiem” (darba vadītāja Svetlana Ziepniece).

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste