“Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc!” šie Aspazijas vārdi varētu kalpot kā moto 14.marta pasākumam “Ideju tirdziņš” un ne tikai – arī visam tam, kas notika līdz brīdim, kad satikās dalībnieki un interesenti. Ikdiena ir skolotāja darbs, kurš liek domāt arvien ko jaunu, lai pilnvērtīgi būtu kopā ar skolēniem. Ideju, aktivitāšu pedagoga darba somā ir ne mazums, bet dažkārt nepietiek laika, lai tās citiem saprotami “uzliktu” uz papīra. Dažkārt šķiet, ka izdarītais, izdomātais jau nekas tāds nav. Bet…, lai tomēr rādītu citiem sakrāto bagātību, Gulbenes novada skolu pedagogi 2016./2017.m.g. tika aicināti iesniegt savus labās prakses piemērus audzināšanas un interešu izglītības jomā.

Aicinājumam atsaucās 9 skolu ( Litenes, Stāķu, Galgauskas, Rankas pamatskolas, Gulbenes, Lejasciema, Gulbīša, Gulbenes 2.vidusskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas) skolotāji – tika iesniegti 19 darbi. Zelts, kurā tie, kuriem vajadzība, var “izrakt” gan ideju, gan iedvesmu darbam. Paldies visiem kolēģiem!

2.kārtā, t.i., skates noslēguma pasākumā 14.martā, 7 kolēģi arī prezentēja visiem klātesošajiem savu ideju. Notika arī skatītāju balsojums (varēja piešķirt punktus 3 kolēģiem, kuru ideja šķita visnoderīgākā ikdienas darbam vai visradošākā). Summējot žūrijas un skatītāju vērtējumu, tika noteiktas godalgotās vietas: 1.vieta – Vitai Medniecei un Zitai Grinbergai par darbu “Adaptācijas dienām veidotā izlaušanās spēle „Piezvani man...””(Gulbenes 2.vidusskola), 2.vieta – Artai Katanei par darbu “Higiēnas soma” (Gulbenes novada valsts ģimnāzija), 3.vieta – Simonai Sniķei par darbu “Deju svētki Ziemas saulgriežos” (Gulbenes novada valsts ģimnāzija). Godalgoto vietu ir tik, cik ir, bet arī pārējo kolēģu darbu bija ļoti interesenti, un klātesošie varēja gūt ne vienu vien noderīgu ideju savai skolas dzīvei. Paldies Aelitai Blūmai (Gulbīša vidusskola), kura bija iesniegusi 3 ļoti nozīmīgus darbus, bet prezentēja “Mazo matemātiķi un skaitļus”! Paldies Gulbenes vidusskolas skolotājām Aijai Ūdrei (“Klases skolēnu un vecāku saliedēšanas pasākums”) un Lienītei Leišavniecei (“Savstarpējās attiecības”)! Paldies par darbu “Lejasciema vidusskolas ēkas dzimšanas dienas pasākums” Ingrīdai Vanagai!

Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistiem (Arnim Šķēlam, Baibai Muceniecei, Vijai Mednei), paldies Maijai Skopānei (Gulbenes novada valsts ģimnāzijas metodiskā centra vadītājai)! Ļoti mīļš paldies visu skates dalībnieku vārdā rancēnietim, “Vecpāpanu” saimniekam Mārim Brencim par sagādātajām dāsnajām veltēm!

Krāsaina bija šie diena! Krāsas radām mēs paši! Ar to, ko darām, kā veidojam attiecības viens ar otru. Ar to, vai spējam saskatīt, ka dzīvi izgaismojam mēs paši.

Iveta Zvaigzne,
Gulbenes novada skolu klašu audzinātāju MA vadītāja