konf1703                2017.gada 15.martā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā pulcējās novada dabaszinību priekšmetu un matemātikas skolotāji, lai dalītos pieredzē, iedvesmotos viens no otra. Konferencē ar minilekciju “Skolotāja pieredzes pilnveidošana un transformēšana atbilstoši mūsdienu situācijai” uzstājās bijusī GNVĢ matemātikas skolotāja, pašlaik Baltijas Biroju Tehnoloģijas apmācību vadītāja, Eiropas dabaszinātņu izglītības kopienas SCIENTIX vēstniece Latvijā Biruta Pjalkovska. Biruta skolotājus iepazīstināja ar izglītības tendencēm pasaulē, īpaši uzsverot, ka pasaulē uzticas skolotājiem, ka tie zina, kā var iemācīt skolēniem pamatprasmes, uz kurām balstās pārējās kompleksās prasmes.

                Tālāk sekoja darbs dažādās darba grupās. B. Pjalkovska vadīja darba grupu "Eiropas dabaszinātņu izglītības kopienas SCIENTIX piedāvātās iespējas skolotāja pieredzes pilnveidošanai un transformēšanai atbilstoši mūsdienu situācijai.” Praktiski darboties un iejusties dabaszinību stundā par laika apstākļiem rosināja S. Briede (Amatas pamatskolas matemātikas skolotāja), kura vadīja nodarbību “Skolēnu ieinteresēšana darboties motivēti, izrādīt iniciatīvu, balstoties uz katra personīgo pieredzi.” Kā spēles metodes izmantot stundās rādīja un iesaistīja darboties I. Roziņa. A. Vagule dalījās savā pieredzē par darbu stundā, lai pilnveidotu skolēnu patstāvīgā darba prasmes. Dz. Sjomkāne piedāvāja dažādas metodes darbam ar tekstu, bet L. Silauniece dažādas pieejas darba drošības noteikumu izpratnei ķīmijas stundās. Konferences noslēgumā par savu pieredzi braucienā uz Eiropas kodolpētniecības centru CERN Šveicē stāstīja Tatjana Pētersone, uzsverot, ka jāizmanto visas iespējas, ko piedāvā skolotājiem. Iveta Roziņa pastāstīja, kā notiek skolotāju darbs mācīšanās grupās Lizuma vidusskolā.

                Skolotāju izvērtējumā par konferenci izskanēja pozitīvas atsauksmes, ierosinājums šāda veida konferenci ieviest kā ikgadēju pasākumu.

GNVĢ ķīmijas skolotāja Līga Silauniece