brs1703

17.martā uz Vidzemes Augstskolu devās Gulbenes novada skolēni, lai ar deviņu izstrādāto darbu prezentācijām piedalītos Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. No aizstāvētajiem darbiem četri tika izvirzīti dalībai konferences trešajā posmā – Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē, kas norisināsies Rīgā no 21. līdz 23.aprīlim.

Uz 3.kārtu izvirzīti:

  • Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolnieces Sabīnes Russakas darbs ekonomikas sekcijā „Personīgā budžeta plānošana jauniešiem”. Darba vadītāja - Simona Sniķe.
  • Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēna Jāņa Kokareviča darbs mākslas zinātnes sekcijā „Grafiskā dizaina elementu un principu izmantošana izglītības iestādes pasākumu afišās”. Darba vadītāja – Simona Sniķe.
  • Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolnieces Katrīnas Dundures darbs vides zinātnes sekcijā „Ārstniecības augi Gulbenes tuvumā sastopamajos biotopos”. Darba vadītāja – Anda Sprudzāne-Cakula.
  • Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēna Bruno Eduarda Krēsliņa darbs vides zinātnes sekcijā „Stikla šķirošana un tā otrreizējās izmantošanas iespējas”. Darba vadītāja – Līga Silauniece.

Kopumā Vidzemes reģiona konferencei tika iesniegti 120 darbi no 19 izglītības iestādēm. Savukārt tiesības piedalīties konferences trešajā kārtā ieguva 54 darbi.

Konkursam izvirzītie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti kādā no 23 zinātnes nozarēm. Lielākā skolēnu interese bija par ekonomikas, pedagoģijas, socioloģijas, bioloģijas, vides zinātnes nozarēm.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste