22.martā Madonā, Madonas pilsētas kultūras namā, notika Vidzemes skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss. Gulbenes novadu konkursā pārstāvēja četri dalībnieki. Savukārt mazo formu uzvedumu konkursā piedalījās Tirzas pamatskolas 4.-5.klašu skolēni ar Eduarda Uspenska uzvedumu "Tēvocis Fjodors, suns un kaķis", pedagoģe, režisore - Ligita Bumbure. Skolēnu sniegums tika novērtēts ar II pakāpes diplomu. Jāpiebilst, ka Daniels Ločmelis ieguva žūrijas balvu "Labākais aktieris".

Skatuves runas konkursā 1.klašu grupā Gulbenes 2.vidusskolas skolēns Artūrs Paramonovs ieguva I pakāpi. Šādu novērtējumu 2.-3.klašu grupā ieguva arī Markuss Rauza no Gulbenes vidusskolas un Elisa Mūrniece 4.-6.grupā no Gulbenes 2.vidusskolas. 10.-12.klašu grupā Gulbenes 2.vidusskolas skolniece Paula Paipala ieguva II pakāpi.

Gulbenes novada domes
Izglītības, kultūras un sporta nodaļa