Pamatojoties uz 2014.gada 27.marta Gulbenes novada bērnu un jauniešu nometņu projekta nolikuma 4.6.punktu, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa izsludina projektu pieteikumu konkursu bērnu un jauniešu nometnēm vasaras brīvlaikā.

Nometņu projekti izvērtēšanai jāiesniedz līdz 2017.gada 28.aprīlim Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 309.kabinetā.

Konkursa nolikums

Katrā nometnē sadarbībā ar Gulbenes novada sociālā dienesta atbildīgo personu Rūtu Borodkinu (tālr. 64497615) nodrošina 3 - 5 vietas sociālā riska bērniem.

B.Muceniece,
Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe