kursi lisabona

Informācijas tehnoloģiju izmantošana skolas mācību procesā kļuvusi par ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Šobrīd pedagogu izaicinājums ir padarīt šo procesu pēc iespējas jēgpilnāku. Tāpēc Tirzas pamatskolā tiek īstenots Erasmus + programmas pamatdarbības KA1 projekts “IKT prasmes mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai starptautiskā kontekstā”. Projekta ietvaros paredzēti divi pedagogu mācību braucieni uz Portugāli, lai iegūtu jaunas IT prasmes un dalītos iegūtajā pieredzē, organizējot kursus skolas pedagogiem.

Angļu valodas skolotāja Līna Birže laikā no 26.februāra līdz 3. martam apmeklēja kursus “EUROPEAN SHARING VIEWS – Making sense of the world through multimedia” („Pasaules izzināšana caur multimedijiem”), kas notika Almadā, Lisabonā. Pēc atgriešanās Līna dalījās gūtajos iespaidos:

“Kursos piedalījās dalībnieki no Latvijas, Ungārijas, Polijas, Dānijas, Francijas un Spānijas. Mācību mērķis bija radīt 3 filmas (viena filma katrai grupai) par tēmu „Stāstnieki”. Filmas garums nedrīkstēja pārsniegt 5 minūtes. Projekta beigās šīs filmas tika augšupielādētas internetā un ir publiski pieejamas visiem interesentiem.

Nedēļas laikā projekta dalībnieki piedalījās lekcijās par filmu veidošanas teorētiskajiem aspektiem – kā parādīt vēlamo, izmantojot kameru, objektīvus. Lekcijas vadīja pieredzējuši pasniedzēji un jaunie filmu režisori no Portugāles.

Veicot praktisko darbu grupās ar mentora palīdzību tika izveidots stāsts. 3 dienu laikā apskatot dažādas kultūrvēsturiskas vietas Almadas apkārtnē (Lisabona, Sintra, Azeitão), notika pati filmēšana. Grupas mentors paskaidroja, kā ar minimāliem līdzekļiem panākt maksimālo efektu, lai labāk attainotu stāstu, un tas būtu kvalitatīvs. Iegūtie materiāli tika apstrādāti brīvpieejas programmā Windows Movie Maker. Tika ieguldīts liels darbs, lai iegūtos materiālus saliktu kopā un iegūtu kvalitatīvu rezultātu.

Darba valoda mācību laikā bija angļu valoda. Tika gūta pieredze ne tikai multimediju kontekstā, bet arī iepazīta Portugāles kultūra un vēsture, kā arī politiskā un sociālā situācija citās valstīs, kas piedalījās šajās mācībās.

Kursos gūtā pieredze ļoti noderēs veidojot interesantas un saistošas stundas skolēniem, mācību darbā izmantojot filmas, kā arī paši veidosim īsus video.”

Projekta ietvaros aprīlī uz Almadu, uz kursiem par interneta brīvpieejas rīku izmantošanu mācību procesā dosies skolas latviešu valodas skolotāja Kristīne Slica.

Iveta Ziepniece, projekta koordinatore Tirzas pamatskolā

Projekts Nr.2016-1-LV01-KA101-022550 tiek īstenots laikā no 01.09.2016. līdz 31.08.2017. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.