Drukāt

Gulbenes novada vācu valodas skolotājām kopā ar Izglītības, kultūras un sporta nodaļu šajā mācību gadā tika dots godpilns uzdevums noorganizēt Vidzemes zonas reģionālo olimpiādi vācu valodā 8. klašu skolēniem.

Jau vairākus gadus pie mums šajā vācu valodas olimpiādē startē arī skolēni no Daugavpils un Rēzeknes. Arī šogad viņi bija Gulbenē, iepriekš prasot atļauju par piedalīšanos Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļai. Šis atbildīgais pasākums 29. martā notika Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā. Visus dalībniekus sirsnīgi sagaidīja un aizveda uz skolas Aktu zāli 9. klases skolēni, kuri apgūst vācu valodu. Pavisam olimpiādē piedalījās 13 skolēni no 8 pilsētām, novadiem un novadu apvienībām. Kopskaitā tika pārstāvētas 10 skolas. Reģionālo olimpiādi atklāja Gulbenes novada krievu un vācu valodas skolotāju MA vadītāja A. Putna. Visiem dalībniekiem un skolotājiem muzikālu sveicienu veltīja Evelīna Homčenko un Līva Lilija Graņica, divas dziesmas   izpildot vāciski, kaut gan meitenes šo valodu skolā neapgūst. Paldies viņām par brīnišķīgo priekšnesumu! Visus klātesošos sirsnīgi sveica Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls un ģimnāzijas direktore Lidija Ķeķere. Pēc tam metodiskās apvienības vadītāja A. Putna iepazīstināja visus ar olimpiādes norisi atbilstoši iepriekš izstrādātajam nolikumam. Skolēni šoreiz demonstrēja savas runāšanas prasmes piecās stacijās. Pirmajās četrās katrs dalībnieks runāja monologu par kādu tēmu un veidoja dialogu ar komisiju par citu tēmu. Piektajā stacijā katrs skolēns saņēma dzejoli, ar kuru 2-3 min. laikā vajadzēja iepazīties, lai pēc tam to skaļi un izteiksmīgi, ievērojot izrunas noteikumus, nolasītu. Tālāk sekoja saruna par tā saturu, gan atbildot uz pieciem jautājumiem, gan izsakot savu personīgo viedokli par dzejoli. Visi skolotāji atzinīgi izteicās par šo jauninājumu, jo iepriekšējos gados pēdējā stacijā parasti bija jāstāsta par attēlu.

Pēc labi paveikta darba sekoja pusdienas ģimnāzijas ēdnīcā un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja apmeklējums. Olimpiādes žūrijas komisijas priekšsēdētāja A. Putna kopā ar Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas metodiķi Maiju Skopāni un Madonas Valsts ģimnāzijas vācu valodas Sandru Sprukuli apkopoja rezultātus. Skolotāji, kas vērtēja skolēnu atbildes, teica, ka šogad visi dalībnieki parādījuši ļoti labas valodas zināšanas, iepriecinot vērtētājus gan ar perfekto izrunu un plašo vārdu krājumu, gan ar pareizo gramatikas likumu pielietojumu.

Pēc viesošanās muzejā visi skolēni kopā ar savām skolotājām atgriezās zālē, lai uzzinātu rezultātus. I vietu pārliecinoši ieguva Artūrs Smirnovs no Līvānu 1. vidusskolas. Diplomus un grāmatas par II vietu saņēma divas skolnieces: Elizabete Andrejeva no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Lauma Skarbinīka no Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas. III vieta un balvas atkal aizceļoja kopā ar Ilmāru Štolceru uz Līvāniem. Vēl seši skolēni saņēma atzinības rakstus un balvas par labu sniegumu šajā olimpiādē. Starp tiem bija arī Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas 8. a klases skolnieks Kaspars Bikše.

Paldies Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbiniekiem un Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas vadībai par atbalstu! Paldies mūsu novada vācu valodas skolotājām par darbu žūrijas komisijā! Paldies visiem dalībniekiem par gatavošanos šim atbildīgajam startam un viņu skolotājām par sniegto palīdzību! Jebkura valoda, kuru apgūstam, mūs bagātina, atverot jaunus logus uz pasauli.

                                  Gulbenes novada krievu un vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja A. Putna.